Natječaji

Postupak: Zamjena poda pozornice
5. Odluka o odabiru – Zamjena poda pozornice
4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Zamjena poda pozornice
3. Poziv na dostavu ponuda – Zamjena poda pozornice
Prilog I. – Ponudbeni list
Prilog II. – Izjava o nekažnjavanju
Prilog III. – Izjava o roku izvođenja radova
Prilog IV. – Troškovnik

Postupak: Građevinsko-sanacijski-slikarski radovi
5. Odluka o odabiru – Građevinsko-sanacijsko-slik. radovi
4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Građevinsko-sanacijsko-slikarski radovi
3. Poziv na dostavu ponuda – Građevinsko-sanacijsko-slikarski radovi
Prilog I. – Ponudbeni list
Prilog II. – Izjava o nekažnjavanju
Prilog III. – Izjava o roku izvođenja radova
Prilog IV. – Troškovnik

Postupak:  Građevinsko-obrtnički radovi
5. Odluka o odabiru – Građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi
4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi Odluka o odabiru
3. Poziv na dostavu ponuda – Građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi
Prilog I. – Ponudbeni list
Prilog II. – Izjava o nekažnjavanju
Prilog III. – Izjava o roku izvođenja radova
Prilog IV. – Troškovnik

Postupak: Sanacija krovišta
5. Odluka o odabiru – Sanacija krovišta
4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Sanacija krovišta
3. Poziv na dostavu ponuda – Sanacija krovišta
Prilog I. – Ponudbeni list
Prilog II. – Izjava o nekažnjavanju
Prilog III. – Izjava o roku izvođenja radova
Prilog IV. – Troškovnik

Postupak: Opskrba plinom
5. Odluka o odabiru – Opskrba plinom
4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Opskrba plinom
3. Poziv na dostavu ponuda – Opskrba plinom 
Prilog I. – Ponudbeni list
Prilog II. – Troškovnik
Prilog III. – Izjava o nekažnjavanju

Postupak “Radovi na glavnoj sceni”
5. Odluka o odabiru – Radovi na glavnoj sceni – gledalište

4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Radovi na glavnoj sceni – gledalište

3. Poziv na dostavu ponuda – Radovi na glavnoj sceni – gledalište

Prilog I. – Ponudbeni list

Prilog II. – Troškovnik

Prilog III. – Izjava o nekažnjavanju

Prilog IV. – Izjava o roku izvođenja radova

Postupak “Obnova poda glavne pozornice Kazališta”
5. Odluka o odabiru-Obnova poda glavne pozornice Kazališta
4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Obnova poda glavne pozornice Kazališta
3. Poziv na dostavu ponuda – Obnova poda glavne pozornice Kazališta
Prilog I. – Ponudbeni list
Prilog II. – Izjava o nekažnjavanju
Prilog III. – Izjava o roku izvođenja radova
Prilog IV. – Troškovnik

Postupak “Oprema mobilne platforme i ogradni zidić orkestarskog proscenija” dostupan na: https://eojn.nn.hr
5. Odluka o odabiru – Građevinsko-obrtnički i elektroinstalaterski radovi

4. Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – Građevinsko-obrtnički i elektroinstalaterski radovi (2)

Poziv – Građevinsko-obrtnički i elektrostrojarski radovi – pozornica
3 Poziv na dostavu ponuda Prilog I – Ponudbeni list Prilog II – Izjava o nekažnjavanju Prilog III – Izjava o roku izvođenja radova Prilog IV – Troškovnik

Odluka o odabiru -Zmjena ručnih poteznih liftova

Zapisnik o pregledu i ocjeni1-Zmjena ručnih poteznih liftova

Zapisnik o pregledu i ocjeni2-Zmjena ručnih poteznih liftova

Zapisnik o pregledu i ocjeni3-Zmjena ručnih poteznih liftova

Zapisnik o pregledu i ocjeni4-Zmjena ručnih poteznih liftova

POZIV NA DOSTAVU PONUDA_HNK_ZAMJENA RUČNIH POTEZNIH LIFOTVA

Prilog 3. Troškovnik_zamjena ručnih poteznih liftova_HNK u Varaždinu

Odluka o odabiru ponude, Građevinsko obrtnički i restauratorski radovi-VKD

Zapisnik o otvaranju ponuda,Građevinsko obrtnički i restauratorski radovi-VKD

Zahtjev za pokretanje nabave; Građevinsko obrtnički i restauratorski radovi-VKD

Poziv na dostavu ponude, Građevinsko obrtnički i restauratorski radovi – VKD

Odluka o odabiru, lift-platforma, ponovljeni postupak

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni, lift-platforma, ponovljeni postupak

Zahtjev za pokretanje nabave; lift-platforma, ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude; lift-platforma, ponovljeni postupak

mape-troškovnik

Zahtjev za pokretanje nabave – Opskrba plinom 001

Poziv na dostavu ponude – Opskrba plinom

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, plin 2018.

Odluka kojom se odabire ponuda, plin 2018.

Zahtjev za pokretanje nabave; lift-platforma

Poziv na dostavu ponude; lift-platforma

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, lift-platforma

mape-troškovnik

Zahtjev za pokretanje nabave, restauriranje dijela zidova i stropa VKD-a

Poziv na dostavu ponude, restauriranje dijela zidova i stropa, VKD-a

zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, restauriranje dijela zidova i stropa VKD-a

Odluka kojom se odabire (evidentira) ponuda, restauriranje dijela zidova i stropa VKD-a

Zahtjev za pokretanje jednostavne nabave krovišta

Poziv na dostavu ponude

Poziv na dostavu ponude za reflektor

Javni natječaj za Scenu Rogoz

Izjava ponuditelja

Zahtjev za pokretanje nabave opskrbom prirodnog plina

Poziv na dostavu ponude – opskrba prirodnim plinom

Odluka o odabiru investitora – krovište zgrade

Odluka o odabiru ponuditelja – prirodni plin

Zahtjev za pokretanje nabave – fasadna stolarija

Poziv na dostavu ponude – fasadna stolarija

Poziv na dostavu ponude -scenska rasvjeta

Zahtjev za pokretanje javne nabave – scenska rasvjeta

Odluka o odabiru – fasadna stolarija

Odluka o odabiru – scenska rasvjeta

Zahtjev za pokretanje javne nabave – dio zidne fasade i strop

Poziv za dostavu ponude – dio zidne fasade i strop