Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Digitalna pristupačnost

Općenito

Kao tijelo javnog sektora, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, obvezno je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju http://hnkvz.hr/

Status usklađenosti

Mrežna lokacija http://hnkvz.hr/ je u većem dijelu usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna lokacija http://hnkvz.hr/ većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • prilagodba svih html elemenata
 • prilagodba tekstualnog opisa slika i složenijih slika
 • transkripcija video zapisa
 • prilagodba teksta
 • kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu na nekim stranicama nije dobar (jak) te ne postoji opcija promjene kontrasta.
 • slike nemaju prikladan tekstualni opis (alt atribut) koji sadržava najvažnije informacije o onome što slika prikazuje.
 • dokumenti nisu u potpunosti prilagođeni čitaču ekrana, nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona.
 • neke ikone i poveznice nisu zadovoljavajuće veličine.
 • audio/video materijali nemaju uključenu ili pridruženu snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik.
 • koristi se slider na naslovnoj stranici koji nema alternativnu opciju.
 • neke poveznice se otvaraju u novom prozoru internet preglednika.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije http://hnkvz.hr/ implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu redovito će ažurirati ovu izjavu u skladu s učinjenim promjenama i prilagodbama.

Izjava je zadnji put preispitana 20. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice da prijave neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom na ured-ravnatelja@hnkvz.hr. Također, sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na gore navedenu e-mail adresu.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: ured-ravnatelja@hnkvz.hr.