Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Cjenik najma dvorana

Velika scena (370 sjedala)  i Velika koncertna dvorana (300 sjedala):

– za program do 3 sata trajanja …………………. 2.000,00 eura
– svaki daljnji sat korištenja ……………………… 600,00 eura
– za pokuse prije programa ……………………… 120,00 eura
– najam za cijeli dan ………………………………… 4.000,00 eura
– naknada nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je Velika scena i Velika koncertna dvorana
  dana na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac)…. 200,00 eura

Komorna scena Zvonimir Rogoz (100 sjedala)  i Komorna scena 99 (90 sjedala):

– za 1 program do 3 sata trajanja ……………….. 600,00 eura
– svaki daljnji sat korištenja …………………….. 100,00 eura
– najam za cijeli dan ………………………………. 2.000,00 eura
naknada nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor
  dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac)…. 200,00 eura

 

 

Klub Europa Media (90 sjedala):

– za 1 program do 3 sata trajanja ………………. 1.400,00 eura
– svaki daljnji sat korištenja ………………………. 140,00 eura
– naknada nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor
  dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac)…. 200,00 eura

 

Klub Europa Media sa Crvenim salonom:

– za program do 3 sata trajanja ………………….. 2.000,00 eura
– svaki daljnji sat korištenja ………………………. 120,00 eura
naknada nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor
  dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac)…. 200,00 eura

 

 

 Kazališna dvorana Petar Veček:

– za program do 3 sata trajanja …………………..1.000,00 eura
– svaki daljnji sat korištenja ………………………. 120,00 eura
– najam za cijeli dan ………………………………… 2.000,00 eura
naknada nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor
  dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac)…. 200,00 eura

 

 

Molbu za najam uz opis programa i željene termine poslati mailom na: hnkvz@hnkvz.hr