Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Cjenik najma dvorana

Velika scena (370 sjedala)  i Velika koncertna dvorana (300 sjedala):

– za program do 3 sata trajanja …………………. 15.000,oo kuna/1.990,84 eura
– svaki daljnji sat korištenja ……………………… 4.500,oo kuna/597,25 eura
– za pokuse prije programa ……………………… 900,oo kuna (po satu korištenja)/119,45 eura
– minimalni troškovi najma za program do 3 sata trajanja ………. 3.750,oo kn/497,71eura
– najam za cijeli dan ………………………………… 30.000,oo kuna/3.981,68 eura
– naknadu nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je Velika scena dana na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac)…. 900,oo kn/119,45 eura
– naknadu nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je Velika koncertna dvorana dana na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac)…. 900,oo kn/119,45 eura

 

Komorna scena Zvonimir Rogoz (100 sjedala)  i Komorna scena 99 (90 sjedala):

– za 1 program do 3 sata trajanja ……………….. 4.500,oo kuna/597,25 eura
– svaki daljnji sat korištenja …………………….. 750,oo kuna/99,54 eura
– minimalni troškovi najma za program do 3 sata trajanja ………. 1.500,oo kn/199,08 eura
– naknadu nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac) …. 600,oo kn/79,64 eura

 

Klub Europa Media (90 sjedala):

– za 1 program do 3 sata trajanja ………………. 10.500,oo kuna/1.393,59 eura
– svaki daljnji sat korištenja ………………………. 1050,oo kuna/139,36 eura
– minimalni troškovi najma za program do 3 sata trajanja ………. 1.500,oo kn/199,08 eura
– naknadu nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac) ….. 450,oo kn/59,73 eura

 

Klub Europa Media sa Crvenim salonom:

– za program do 3 sata trajanja ………………….. 15.000,oo kn/1.990,84 eura
– svaki daljnji sat korištenja ………………………. 1.500,oo kn/199,08 eura
– minimalni troškovi najma za program do 3 sata trajanja ………. 2.250,oo kn/298,63 eura
– naknadu nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac) ….. 450,oo kn/59,73 eura

 

 Kazališna dvorana Petar Veček:

– za program do 3 sata trajanja ………………….. 4.500,oo kn/597,25 eura
– svaki daljnji sat korištenja ………………………. 750,oo kn/99,54 eura
– minimalni troškovi najma za program do 3 sata trajanja ………. 1.500,oo kn/199,08 eura
– naknadu nastalih troškova i obveznih dežurnih vanjskih suradnika koji nisu zaposlenici HNK, kad je prostor dan na korištenje bez naknade (dežurni za publiku, biljeteri, vatrogasac) ….. 600,oo kn/79,64 eura

 

Kuna je konvertirana u Euro po fiksnom tečaju 1 Euro = 7,53450 kuna

Molbu za najam uz opis programa i željene termine poslati mailom na: hnkvz@hnkvz.hr