Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Javna nabava

REGISTAR

ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu dostupan je na EOJN RH na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

NATJEČAJI

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu-2024(4)

Plan Nabave Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu-2023(3)

Plan Nabave Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu – 2022 (4)

Plan javne nabave za 2021., s EOJN

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020.

Plan javne nabave 2020. – s EOJN

Statističko izvješće za 2019, EOJN

Plan javne nabave – 2019. s EOJN

Napomena: Plan nabave za 2019. godinu s izmjenama i dopunama objavljen je na internetskim stranicama www.eojn.nn.hr

Plan javne nabave – 2018., s EOJN

Statističko izvješće o jn za 2017.

Plan javne nabave za 2017.

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za izmjenu fasadne stolarije

Odluka kojom se odabire (evidentira) ponuda za izmjenu fasadne stolarije

obr. 1, zahtjev za pokretanje navbave – scenska rasvjeta, Palikuće

ob. 2, poziv na dostavu ponude – scenska rasvjeta, Palikuće


Plan javne nabave za 2016.

Poziv za bagatelnu nabavu sa separatom i troškovnikom

Poziv na dostavu ponude i Zahtjev za pokretanje nabave

Plan javne nabave HNK u Varaždinu za 2015.

Plan javne nabave HNK u Varaždinu za 2014.

Ugovori javne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017 godinu

Nabave do 70.000 kuna za 2013.

Na temelju članka 20. zakona o javnoj nabavi (NN br. 90./2011.)  ravnateljica HNK u Varaždinu, Senka Bulić donosi:

PLAN JAVNE NABAVE HNK U VARAŽDINU ZA 2013. GODINU

Red.

br.

Predmet nabave

Evidencijski broj nabave

Pozicija financ. plana

Procijenjena vrijednost kn

Izvor planiranih sredstava

Vrsta postupka Pravni okvir – ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje nabave

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Restauratorski radovi u srednjoj i zapadnoj prostoriji na 1. katu ulaza u VKD

1/04-13

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

150.000,00

Ministarstvo kulture RH

Otvoreni postupak Ugovor o radovima Srpanj 2013. 60 dana

2.

Podopolagački radovi (parketi) u srednjoj i zapadnoj prostoriji na 1. katu ulaza u VKD

2/04-13

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

240.000,00

Ministarstvo kulture RH

Otvoreni postupak Ugovor o radovima Kolovoz 2013. 45 dana

3.

Projektiranje i stručni nadzor radova na radovima pod red.br. 1. i 2. ovog plana

3/04-13

32322 Usluge nadzora i održavanja

50.000,00

Ministarstvo kulture RH

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Srpanj 2013. 75 dana

4.

Razni završni radovi na nekoliko razina prostora HNK

4/04-13

45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

45.000,00

Ministarstvo kulture RH

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Ožujak 2013. srpanj 2013.

60 dana

 

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Telekomunikacijske usluge – mobilna telefonija

5/04-13

32311

57.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada

Otvoreni postupak Okvirni sporazum Grad – Ugovor na temelju okvirnog sporazuma HNK Potpisan ugovor Definiran trajanjem ugovora

6.

Telekomunikacijske usluge – fiksna telefonija

6/04-13

32311

31.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada

Otvoreni postupak Okvirni sporazum Grad – Ugovor na temelju okvirnog sporazuma HNK Potpisan ugovor Definiran trajanjem ugovora

7.

Poštanske usluge

7/04-13

32319

5.500,00

Proračun HNK iz proračuna Grada

Otvoreni postupak Okvirni sporazum Grad – Ugovor na temelju okvirnog sporazuma HNK Potpisan ugovor Definiran trajanjem ugovora

8.

Restauratorski radovi – strop iznad stubišta glavnog ulaza

8/04-13

45111 Dodatna ulaganja na građ. objektima

25.000,00

Ministarstvo kulture RH

Bagatelna nabava Ugovor Ožujak 2013. 15 dana
 

Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012. godinu, na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi

1

2

3

4

5

6

7

8

9.

Opskrba električnom energijom

9/04-13

32231

140.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada

Otvoreni postupak Okvirni sporazum Grad – Ugovor na temelju okvirnog sporazuma HNK Potpisan ugovor Tijekom cijele godine

10.

Opskrba plinom

10/04-13

32233

190.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada

Otvoreni postupak Okvirni sporazum Grad – Ugovor na temelju okvirnog sporazuma HNK Potpisan ugovor Tijekom cijele godine

11.

Opskrba vodom

11/04-13

32341

24.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada

Otvoreni postupak Okvirni sporazum Grad – Ugovor na temelju okvirnog sporazuma HNK Potpisan ugovor Tijekom cijele godine

12.

Grafičke i tiskarske usluge

12/04-13

32391

69.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlastita sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine Tijekom cijele godine

13.

Pomoćni materijal, razna rekvizita za programsku djelatnost

13/04-13

32222

69.000,00

Proračun hnk iz proračuna Grada i vl.sreds.

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine Tijekom cijele godine

14.

Sitni inventar

14/04-13

32251

 

68.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba Početkom kalendarske godine Tijekom cijele godine

15.

Iznošenje i odvoz smeća

15/04-13

32342

40.000,00

Proračun Grada za proračun HNK

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine Tijekom cijele godine

16.

Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz

16/04-13

32319

69.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine Tijekom cijele godine

17.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevin. objekata

17/04-13

32321

69.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine Tijekom cijele godine

18.

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

18/04-13

32214

69.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine Tijekom cijele godine

19.

Uredski materijal

19/04-13

32211

69.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine

Tijekom cijele godine

 

20.

Film i izrada fotografija

20/04-13

32392

69.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine

Tijekom cijele godine

 

21.

Ostale usluge promidžbe i informiranja

21/04-13

32339

69.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine

Tijekom cijele godine

 

22. Usluga čišćenja, pranja i slično

22/04-13

32345

50.000,00

Proračun HNK iz proračuna Grada i vlast.sredstva

Bagatelna nabava Narudžba – ugovor Početkom kalendarske godine

Red.

br.

Predmet ugovora (nabave)

Evidencijski broj nabave

Broj objave

Vrsta provedenog postupka javne nabave Iznos sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma i ugovora na temelju okvir.spor. Datum sklapanja i rok ugovora i ugovora na temelju okvirnog sporazuma Naziv ponuditelja Konačni datum isporuke robe, usluga, radova Konačni plaćeni iznos – obrazloženje odstupanja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Izvođenje radova na obnovi predvorja koncertne dvorane s garderobom

01-120/MV-01-12

2012/S002-0057570 od 06.9.2012.

Otvoreni postupak

198.313,73 bez PDV-a

247.892,16 s PDV-om

13.10.2012. Ugovor br. 1-6/4-12 Forma d.o.o.,Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV.broj 12 45  kalendarskih dana

198.313,73 bez PDV-a

247.892,16 s PDV-om

2.

Telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži

Klasa: 406-01/10-01/9

Urbroj: 2186/01-01-01-10-8 od 10.6.2010.

Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma

57.000,00

bez PDV-a

HNK u Varaždinu

Okvirni sporazum Grad Varaždin-ugovor br. BSK-M-183/2011; Izjava o pristupu Ugovoru BSK-M183/2011 od strane HNK u VŽ Hrvatski telekom d.d., Zagreb, Savska c. 32 Godinu dana od potpisa ugovora 57.000,00

3.

Opskrba prirodnim plinom 5-12VV-3 Grad Varaždin Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma

Grad: 5.696.264,80 bez PDV-a

HNK: 190.000,00 bez PDV-a

Ugov.HNK na temelju okvirnog sporazuma Termoplin, Špinčićeva 78, Varaždin Godinu dana od potpisa ugovora 190.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Opskrba električnom energijom 1/22-VV-2 Grad Varaždin Otvoreni postupak s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma

Grad: 3.500.000,00 bez PDV-a

HNK: 140.000,00 bez PDV-a

Ugovor HNK na temelju okvirnog sporazuma HEP d.d., Kratka 1, Varaždin Godinu dana od potpisa ugovora 140.000,00

U Varaždinu, 25. ožujka 2013.