Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Informacije

Opći podaci

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU

Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, Hrvatska

Trgovački sud u Varaždinu

Broj sudskog registra: MBS 070001747

Očevidnik kazališta – broj upisnog lista: KAZ-029/1

Matični broj: 03006263, OIB: 13148215901

IBAN: HR9024020061101121262

SWIFT: ESBCHR22

Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu (dalje: Kazalište) je javna ustanova koja ima status nacionalnog kazališta. Osnivač Kazališta je Grad Varaždin.

Ovlaštena osoba za zastupanje Kazališta je intendantica Senka Bulić.

Kazališno vijeće

1. Davor Matačić, predsjednik
2. Slobodan Runjak, zamjenik predsjednika
3. Davor Bobić, član
4. Robert Plemić, član
5. Hana Hegedušić, članica

Izvori financiranja

Proračun Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 14/21 i 1/22)
Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 3/22 i  10/22)

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13,85/15 i 69/22) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Korisnik prava na pristup informacijama podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti uz napomenu, da su neke fotografije, video snimke i tekstovi zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima
U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama, ovdje možete preuzeti obrazac:
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev se podnosi:
– pismenim putem na adresu Kazališta: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Augusta Cesarca 1, 42000 Varaždin, s
naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“
– na adresu e-pošte ured-intendantice@hnkvz.hr

Službenik za informiranje:
ured-intendantice@hnkvz.hr
Tel.: ++385 (0)42 214 688; 200 311
Fax: ++385 (0)42 211 218

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.htmlhttps://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu. 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu.
Izvješće o provedbi ZPPI 2014. g.
Izvješće o provedbi ZPPI 2015. g.
Izvješće o provedbi ZPPI 2016. g.
Izvješće o provedbi ZPPI za 2017 godinu
Izvješće o provedbi ZPPI za 2018 godinu
Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu
Izvješće o provedbi ZPPI  za, 2021. godinu
Izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu

Izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu

Upitnik za samoprocjenu, kolovoz 2023.

UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN br. 17/19) i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, prijave se podnose povjerljivoj osobi.

Povjerljiva osoba:
Siniša Medved
Tel:  042/214-688
e-pošta: hnkvz@hnkvz.hr
ODLUKA o imenovanju povjerljive osobe

Zamjenik povjerljive osobe:
Zlatko Milec
Tel: 042/214-688
ODLUKA o imenovanju zamjenika povjerljive osobe

OBJAVA INFORMACIJA:

I. Zakonske i druge pravne osnove

– Zakon o kazalištima (Narodne novine 23/23)
– Zakon o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
– Zakon o radu (NN93/14, 127/14, 98/19 i 151/22)
– Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
– Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18, 111/21)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22)
– Opća uredba (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16, 36/2020)

Statut HNK Varaždin – lipanj 2023. (SVGV 8/23)
– Kolektivni ugovor za zaposlenike HNK  Varaždin (GV 5/2023.).
Pravilnik o radu HNK  Varaždin (2017)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, 05.01.2022.
– Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu HNK (2020.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (27 04 2018.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu (25 10 2018)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HNK (2022.)
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda HNK Varaždin (2022.)
Pravilnik o nagradama za radne rezultate HNK Varaždin (2022.)
Pravilnik o zaštiti na radu (2022.)
Pravilnik o zaštiti od požara (2015)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave HNK Varaždin (2024.)
Pravila o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva, s prilozima
Pravilnik o davanju na privremeno ili povremeno korištenje i zakup prostora u zgradi HNK-a (2022.)
Pravilnik o načinu obrade i korištenju osobnih podataka (2018) s prilozima 1-4
Poslovnik o radu Kazališnog vijeća (2017)
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (2019.)
Pravilnik o kućnom redu (2019.)
Pravilnik o korištenju službenog vozila (2019.)
Pravilnik o provedbi postupka revizije umjetničkog djelovanja i doprinosa (2024.)

Pravilnik ponašanja (2024.)

 

II. Izvješća o radu i poslovanju

Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2012. godinu 
Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2013. godinu
Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2014. godinu

Financijski i programski izvještaj za 2015. godinu
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
Bilanca
Izvještaj o obvezama
Bilješke uz financijske izvještaje
Programski izvještaj

Izvješće o radu i poslovanju HNK u Varaždinu za 2016. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2016 g
Odluka ocjena rada i poslovanja za 2016
Odluka Privremeni financ plan 1-3 2017
Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017
Godišnji-financijski-izvještaj-HNK-u-Varaždinu-za-2017.-godinu
Financijsko izvješće 01 01 do 30 06 2018
Financijski izvještaj HNK u Varaždinu za 2018 godinu
Financijski izvještaj HNK u Varaždinu za 2019. godinu
Financijski izvještaj HNK u Varaždinu za 2020. godinu
Financijski izvještaj HNK U Varaždinu za 2021. godinu (PDF format)
Financijski izvještaj HNK U Varaždinu za 2021. godinu (xls format)
Financijski izvještaj HNK u Varaždinu za 2022. godinu
Financijski izvještaj HNK u Varaždinu za 2023. godinu
Javna objava informacija o trošenju sredstava za siječanj 2024. godine
Javna objava informacija o trošenju sredstava za veljaču 2024.godine-datum objave 20. veljače 2024.
Javna objava informacija o trošenju sredstava za ožujak 2024. godine-datum objave 19. ožujak 2024.
Javna objava informacija o trošenju sredstava za travanj 2024. godine-datum objave 20. travanj 2024.
Javna objava informacija o trošenju sredstava za svibanj 2024. godine-datum objave 20. svibanj 2024.

 

III. Sjednice  i zaključci Kazališnog vijeća

Sezona 2013./14.

Dnevni red 1. sjednice
Zaključci 1. sjednice

Dnevni red 2. sjednice
Zaključci 2. sjednice

Dnevni red 3. sjednice
Zaključci 3. sjednice

Dnevni red 4. sjednice
Zaključci 4. sjednice

Dnevni red 5. sjednice
Zaključci 5. sjednice

Odluka o prihvaćanju izvješća

Dnevni red 6. sjednice
Zaključci 6. sjednice

Dnevni red 7. sjednice
Zaključci 7. sjednice

Odluka o prihvaćanju Izvješća 1-6.2014.

Odluka o prihvaćanju Plana za 2015. g.

 

Sezona 2014./ 2015.

Dnevni red i zaključci 1. sjednice

Dnevni red i zaključci 2. sjednice

Dnevni red i zaključci 3. sjednice

Natječaj-intendant-objava VL 24.12.2014.

Dnevni red i zaključci 4. sjednice

Dnevni red i zaključci 5. sjednice
Zaključak o usvajanju financijskog izvješća za 2014. godinu

Dnevni red i zaključci 6. sjednice

Zaključak o usvajanju programskog izvješća za 2014. godinu

Dnevni red i zaključci 7. sjednice
Dnevni red i zaključci 8. sjednice

 

Sezona 2015./ 2016.

Dnevni red i zaključci 1. sjednice

Odluka o prihvaćanju financijskog Izvješća 1-6.2015.
Odluka o prihvaćanju programskog Izvješća 1-6.2015.

Odluka Plan za 2016. godinu.

Dnevni red i zaključci 2. sjednice

Dnevni red i zaključci 3. sjednice

Dnevni red i zaključci 4. sjednice

Dnevni red i zaključci 5. sjednice

Dnevni red i zaključci 6. sjednice

 

Sezona 2016./ 2017.

Dnevni red i zaključci 1. sjednice

Dnevni red i zaključci 2. sjednice

Dnevni red i zaključci 3. sjednice

Dnevni red i zaključci 4. sjednice

Dnevni red i odluke 5. sjednice

Dnevni red i odluke 6. sjednice

Dnevni red i odluke 7. sjednice

Sezona 2017./2018.

Dnevni red i odluke sjednice 27 11 2017

Dnevni red i odluke konstituirajuće sjednice 18. 12. 2017.

Dnevni red i odluke 2 sjednice 08 02 2018

Dnevni red i odluke 3 sjednice 27 04 2018

Dnevni red i odluke 4 sjednice 16 07 2018

Dnevni red i odluke 5 sjednice 24 08 2018

Sezona 2018./2019.

Dnevni red i odluke 6 sjednice 25 10 2018

Dnevni red i odluke 7 sjednice 19 12 2018

Dnevni red i odluke 8 sjednice 06 02 2019

Dnevni red i odluke 9 sjednice 27 02 2019

Dnevni red i odluke 10 sjednice 11 04 2019

Dnevni red i odluke 11 sjednice 16 05 2019

Dnevni red i odluke 12 sjednice 18 07 2019

Dnevni red i odluke 13 sjednice 15 08 2019

Sezona 2019./2020.

Zaključci i odluke 14 sjednice 17 10 2019

Zaključci i odluke 15. sjednice KV, 25.11.2019.

Zaključci i odluke 16. sjednice 21 02 2020

Zaključak i odluke  17. sjednice 27.02.2020

Zaključak i odluka, 18. sjednica, 16.4.2020.

Zaključci i odluka 19. sjednice, 21.5.2020.

Zaključci i odluka 20. sjednice, 16.7.2020

Zaključci i odluka 21. sjednice, 18.8.2020

Sezona 2020./2021.

Zaključci i odluka 22. sjednice, 22.10.2020

Zaključci i odluke 23. sjednice, 29.12.2020

Zaključci 24. sjednice, 29.01.2021.

Zaključak i odluke 25. sjednica 08.02.2021.

Zaključci i dnevni red 26.sjednica, 31.3.2021.

Zaključci i dnevni red, 27. sjednica, 27.4.2021.

Zaključci i dnevni red 28. sjednice, 26.7.2021.

Zaključci i dnevni red, 29. sjednica, 17.8.2021.

Sezona 2021./2022.

Zaključci i dnevni red,  30. sjednica, 24. i 27.9.2021.

Zaključci i odluke, 1. sjednica, 07.12.2021.

Zaključci i odluke 2. sjednice 28 12 2021.

Dnevni red, zaključci i odluke, 3. sjednica, 05.i 10.01.2022.

Dnevni red i zaključci, 4. sjednica 24.02.2022.

Izvješće o radu i poslovanju u 2021. i odluka (4. sjednica)

Dnevni red i zaključci 5. sjednice, 18.3.2022.

Odluka – program rada intendantice za 2022., 6. sjednica

Dnevni red i zaključci, 7. sjednica, 28.4.2022.

Dnevni red i zaključci, 8. sjednica, 15.6.2022.

Dnevni red i zaključci, 9. sjednica, 27.7.2022.

Sezona 2022./2023.

Dnevni red i zaključci, 10. sjednica, 28.9.2022.

Dnevni red i zaključci, 11. sjednica, 29.11.2022.

Dnevni red i zaključci, 12. sjednica, 27.12.2022.

Dnevni red i zaključci, 13. sjednica, 28.02.2023.

Dnevni red i zaključci, 14. sjednica, 30.3.2023.

Dnevni red i zaključci, 15. sjednica, 17.5.2023.

Dnevni red i zaključci, 16. sjednica, 19.6.2023. .

Dnevni red i zaključci, 17. sjednica, 28.6.2023.

Dnevni red i zaključci, 1. sjednica, 14.7.2023.

Dnevni red i zaključci, 2. sjednica, 27.7.2023.

Sezona 2023./2024.

Dnevni red i zaključci, 3. sjednica, 29.9.2023.

Dnevni red i zaključci, 4. sjednica, 28.11.2023.

Dnevni red i zaključci, 5. sjednica, 27.12.2023.

Dnevni red i zaključci, 6. sjednica, 31.01.2024.

Dnevni red i zaključci, 7. sjednica, 28.02.2024.

Dnevni red i zaključci, 8. sjednica, 29.3.2024.

Dnevni red i zaključak, 9. izvanredna sjednica, 16.4.2024.

Dnevni red i zaključak, 10. sjednica, 09.5.2024.

Dnevni red i zaključci, 11. sjednica, 20.6.2024.

Natječaji i oglašavanja 2024.

Poništenje natječaja, vatrogasac m/ž, oglas od 15.4.2024.

Oglas – vatrogasac m/ž, od 15.4.2024.

Poništenje natječaja, vatrogasac m/ž, oglas od 04.3.2024.

Oglas – vatrogasac m/ž, od 04.3.2024.

OBAVIJEST o ishodu- voditelj službe prodaje, marketinga i odnosa s javnošću, m/ž – oglas od 04.3.2024.

Oglas, voditelj službe prodaje, marketinga i odnosa s javnošću m/ž, od 04.3.2024.

PONIŠTENJE NATJEČAJA, oglas od 31.01.2024.

Oglas – voditelj službe prodaje, marketinga i odnosa s javnošću, od 31.01.2024.

PONIŠTENJE NATJEČAJA, oglas od 31.01.2024.

Oglas – vatrogasac m/ž, od 31.01.2024.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 31.01.2024.

Oglas – električar m/ž, od 31.01.2024.

OBAVIJEST o ishodu- poslovni tajnik m/ž – Oglas od 02.01.2024

Oglas poslovni tajnik, m/ž

PONIŠTENJE NATJEČAJA, voditelj službe prodaje, marketinga i odnosa s javnošću m/ž, oglas 02.01.2024.

Oglas, voditelj službe prodaje, marketinga i odnosa s javnošću, m/ž

OBAVIJEST o ishodu- scenski radnik m/ž, od 02.01.2024.

Oglas – scenski radnik, 1 radnik, m/ž

PONIŠTENJE NATJEČAJA, vatrogasac m/ž, oglas od 02.01.2024.

Oglas – vatrogasac, m/ž

Natječaji i oglašavanja 2023.

PONIŠTENJE NATJEČAJA, 24.11.2023.

Oglas – vatrogasac m/ž, 24.11.2023.

OBAVIJEST o ishodu- krojač/majstor organizator fundusa kostima, oglas od 24.11.2023.

Oglas krojač majstor/organizator fundusa kostima, m-ž, 24.11.2023.

PONIŠTENJE NATJEČAJA poslovni tajnik m-ž, 24.11.2023.

Oglas poslovni tajnik m-ž. 24.11.2023.

OBAVIJEST o ishodu- scenski radnik m/ž, oglas od 24.11.2023.

Oglas – scenski radnik m/ž, 24.11.2023.

PONIŠTENJE NATJEČAJA, poslovni tajnik, m-ž, oglas 06.11.2023.

Oglas poslovni tajnik m-ž, 06.11.2023.

PONIŠTENJE NATJEČAJA, vatrogasac m-ž, oglas 06.11.2023.

Oglas – vatrogasac, 06.11.2023.

PONIŠTENJE NATJEČAJA poslovni tajnik m-ž

Oglas poslovni tajnik m-ž

OBAVIJEST o ishodu- Oglas pomoćni sc. radnik, od 10.10.2023.

Oglas pomoćni scenski radnik -m-ž

OBAVIJEST o ishodu- Oglas za vratara-telefonista m/ž od 28.9.2023.

OGLAS, vratar-telefonist, m-ž, rujan 2023.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas za scenskog radnika, od 07.9.2023.

OGLAS scenski radnik, rujan 2023.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas za video operatera od 06.9.2023.

OGLAS video operater, rujan 2023.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 14.6.2023.

Oglas – scenski radnik, 2 radnika

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 24.5.2023.

Oglas – samostalni organizator prodaje

OBAVIJEST o ishodu- Oglas za voditelja KSM-a, od 24.5.2023.

Oglas – voditelj Kazališnog studija mladih

Poništenje natječaja, radno mjesto vatrogasac

Oglas – vatrogasac

Natječaji i oglašavanja 2022.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 14.12.2022.

OGLAS rekviziter, 12.2022.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 06.12.2022.

OGLAS samostalni referent prodaje, 12.2022.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 02.11.2022.

OGLAS vratar-telefonist, 11.2022.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 11.10.2022.

OGLAS scenski radnik, 10.2022.

PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog 22.9.2022.

OGLAS natječaj scenski radnik m/ž, objava 22.9.2022

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 16.9.2022.

OGLAS natječaj frizer-vlasuljar, objava 16.09 2022.

PONIŠTENJE NATJEČAJA objavljenog 23.8.2022.

OGLAS natječaj frizer-vlasuljar, objava 23.8.2022.

OBAVIJEST o ishodu – Oglas od 12.01.2022.

OGLAS natječaj čistač- čistačica, objava 11.01 2022

Natječaji i oglašavanja 2021.

NATJEČAJ za imenovanje intendanta/intendantice  Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, objava 10.12.2021.

 

Natječaji i oglašavanja 2020.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 26.10.2020.

OGLAS pozornički radnik/pozornička radnica 

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu HNK u VŽ, 06.10.2020.

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu HNK u VŽ, 30.6.2020.

OBAVIJEST o ishodu- Oglas od 08 6 2020.

OGLAS vratar telefonist-vratarica telefonistica

Natječaji i oglašavanja 2019.

OBAVIJEST o ishodu – oglas od 05 07 2019

Natječaj čistač čistačica – objava 5.7.2019

Obavijest o izboru intendantice HNK u Varaždinu – natječaj 6.3.2019.

Natječaj za imenovanje intendanta/ intendantice Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu – objava 6. 3. 2019.

OBAVIJEST o ishodu- oglas od 12 02 2019

Oglas-radni odnos na neodređeno (nepuno radno vrijeme)– objava 12. 12. 2019.

 

Natječaji i oglašavanja 2018.

OBAVIJEST o ishodu postupka -oglas od 17 10 2018.

Natječaj-stručno osposobljavanje-dramski glumac m ž – objava 17, 10, 2018.

OBAVIJEST o ishodu postupka prijama u radni odnos – oglas od 14 06 2018.

Oglas -radni odnos na određeno- pozornički radnik – oglas od 14 06 2018.

OBAVIJEST o ishodu postupka prijama – oglas od 20 02 2018.

Natječaj Majstor-Majstorica tona struč osposobljavanje – objava 20. 2. 2018.

 

Natječaji i oglašavanja 2017.

OBAVIJEST o ishodu postupka prijama u radni odnos – oglasi od 29 09 2017.

Natječaj Blagajnik-ca materijalnog knjigovodstva – objava 29. 9. 2017.

Natječaj ložač (m-ž) domar – objava 29. 9. 2017.

Natječaj vratar (m-ž) telefonist – objava 29. 9. 2017.

 

Natječaji i oglašavanja 2016.

NATJEČAJ za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Varaždinu – objava 13. 01. 2016.

Natječaj za radno mjesto vratara – 19. 09. 2016.