Kazališni studio mladih – HNK Varaždin
Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Kazališni studio mladih

Kazališni studio mladih djeluje od 2008., a namijenjen je polaznicima osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske dobi te mlađim odraslima. Rad se odvija kroz redovnu dramskopedagošku nastavu, te kroz posebne projekte i radioničke oblike dramskog i kazališnog rada. Na kraju svake sezone rezultati rada pokazuju se kroz pokazne satove, godišnje produkcije i predstave. U nastavku pročitajte više o ciljevima, upisima, cijeni pohađana, stručnom vodstvu i dr.

 

UPISI U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.
U Kazališni studio mladih upisujemo osnovnoškolce, srednjoškolce i studente te mlađe odrasle.

Na upisu nema audicije, već polaznike upisujemo do popune nastavne skupine njihove dobi.

Za podrobnije obavijesti o upisu, nastavnim skupinama i radu Kazališnog studija mladih obratite se Vladimiru Krušiću, voditelju Kazališnog studija mladih, na mob. 099 2317-298 ili 099 2784-553 te na e-adresu ksm@hnkvz.hr.

Nastava
U šk. god. 2021.-2022. nastava Kazališnog studija mladih započela je u ponedjeljak 27. rujna 2021. i trajat će do kraja školske godine u lipnju 2022. Neke završne produkcije mogu se održati i nakon zadnjeg tjedna školske nastave.

Nastava se odvija u dvosatnim terminima (120 min.) jedanput tjedno radnim danom u popodnevnim ili večernjim satima, a subotom prije i poslije podne.

Što se radi u Kazališnom studiju mladih?
Primjereno dobi i iskustvu, polaznici tijekom boravka u studiju, kroz igru i zanimljive i atraktivne oblike grupnog i individualnog dramskog rada stječu kazališnu kulturu i upoznaju funkcioniranje kazališnog medija, razvijaju verbalno izražavanje, imaginaciju, opažanje, osjetilnost i izražajnost, zatim smisao za stvaralačko zajedništvo, timski rad te za osobno javno nastupanje.

 

Ciljevi Kazališnog studija mladih

  • razvijanje umjetničkih sklonosti i upoznavanje polaznika s kazalištem i njegovom društveno-kulturnom funkcijom
  • cjelovit odgoj i razvoj osobnosti i socijalnosti polaznika kroz njihovoj dobi, iskustvu i sposobnostima primjerene oblike kazališnog i dramskog rada
  • razvijanje kulture javnog nastupanja i komuniciranja
  • otkrivanje i potpora darovitih polaznika
  • promicanje i razvijanje kazališne i dramske pedagogije
  • povezivanje i suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama u Varaždinu i županiji, te sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu
  • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti.

Gdje radi KSM?
Redovna nastava Kazališnog studija mladih odvija se tijekom školske godine u studijskim prostorima Kazališta u Cesarčevoj 1(službeni ulaz kod fontane).

Stručno vodstvo
Rad se odvija pod stručnim vodstvom dramskih i kazališnih pedagoga, a uključuje i suradnju kazališnih profesionalaca (glumaca, koreografa, mimskih i glazbenih pedagoga) te prosvjetnih djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama.

 

BIOGRAFIJE VODITELJA

 

Roberta Barat

Roberta Barat je diplomirana učiteljica razredne nastave i hrvatskoga jezika. Radi u OŠ Selnica kao učiteljica, a od 2010. godine honorarno u KSM-u Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Dramska je pedagoginja – mentorica, voditeljica mnogih radionica za učitelje/ice na stručnim aktivima i kroz projekte Hrvatskog centra za dramski odgoj.

  1. godine nagrađena je od HCDO-a, krovne organizacije koja promiče dramsku pedagogiju i dramski odgoj, “za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren sustavnim dramskopedagoškim radom u školskom i izvanškolskom okružju, osmišljavanjem i vođenjem edukativnih programa i radionica, primjenom dramskopedagoških metoda u razrednoj nastavi, mentorskim radom sa studentima te sudjelovanjem u stvaranju stručnih priručnika.“

U Kazališnom studiju mladih uglavnom radi na produkcijama iz improvizacija gdje je završni uradak rezultat rada samih polaznika.
Redovito se stručno usavršava, a dramsku pedagogiju shvaća kao medij za osnaživanje djece, za njihovo osvještavanje u prostoru i vremenu u kojem žive i pripremu za život sa svim onim vještinama koje će trebati kao samosvjesni i snažni ljudi, ali i empatični u isto vrijeme.

Renata Eldan

Renata Eldan, učiteljica razredne nastave u OŠ Šemovec, njeguje poseban afinitet prema dramskoj pedagogiji. Diplomirala je na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu, pohađala je Glazbenu školu u Varaždinu (klavir), te se dodatno educirala na radionicama dramske pedagogije. Svojevremeno je radila kao koordinatorica aktivnosti za djecu izbjeglice.

Od 1995. kontinuirano vodi dramsku grupu ili se bavi nekim oblikom dramskoga odgoja, sudjeluje s dramskim točkama svojih učenika na priredbama u školi i izvan škole, te uspješno priprema učenike za smotre LiDraNo u kategoriji dramski izraz. Dugogodišnja je članica prosudbenih povjerenstava na međuopćinskoj razini LiDraNo-a.

Od 2010. godine na poziv dr. sc. Vladimira Krušića, dolazi u KSM u HNK u Varaždinu gdje radi  s djecom osnovnoškolskog uzrasta. Uz redovite godišnje produkcije nastupala je i na festivalima  Maslačak u Sisku i Assitej u Bjelovaru, te u programima povodom manifestacije Noći kazališta.

Jedna je od idejnih začetnica Umjetničke organizacije Gllugl iz Varaždina, uz glumce i lutkare Filipa i Nikšu Eldana, Katarinu Arbanas, redateljicu Tamaru Kučinović te glazbenika Petra Eldana, s kojima se prilikom osnutka Gllugla vodila idejom obogaćivanja kulturnog života grada i šire.

Ana Krčar Velimirović

Ana Krčar Velimirović djeluje u Kazališnom studiju mladih kao dramska pedagoginja od samog njegova osnutka. Dugogodišnjim djelovanjem od preko 40 godina u Dječjem vrtiću „Varaždin“ te u Društvo naša djeca Varaždin, stekla je bogato iskustvo u radu s djecom predškolske i školske dobi, te na području lutkarstva, djelujući u Lutkarskom kazalištu „Tapatavko“ i kazalištu marioneta „Krpe i konci“ pri DND Varaždin.

Svoja praktična iskustva dopunjavala je edukacijom na brojnim radionicama i praktikumima od kojih je najznačajnija dvogodišnja edukacija pod vodstvom doc. dr. sc. Ive Gruić. Stečena znanja prenosila je odgojiteljima, učiteljima i profesorima na aktivima, seminarima te na znanstvenim i međunarodnim skupovima.

Stručno zvanje „dramske pedagoginje“ stekla je 2007. godine.

Nagrađena je nagradom Hrvatskog centra za dramski odgoj za poseban doprinos širenja i unapređenja dramskog odgoja, 2021. godine.

Vladimir Krušić

Dr. sc. Vladimir Krušić, dramski pedagog i redatelj (voditelj Kazališnog studija mladih) Od 1988. do 2008. bio je na čelu Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih, a 2008. pokreće i otada vodi Kazališni studio mladih HNK u Varaždinu. 1996. inicira osnivanje Hrvatskoga centra za dramski odgoj (HCDO), u okviru kojeg pokreće brojne aktivnosti daje snažne poticaje ukupnom razvoju dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj. Uz stvaralački studijski rad i oblikovanje predstava s djecom i mladima, za što je više puta nagrađivan, organizirao je i vodio, u Hrvatskoj i inozemstvu, preko 200 seminara, radionica i savjetovanja, stručna je izlaganja iznosio je na konferencijama i kongresima te objavljivao u stručnoj publicistici u Hrvatskoj i inozemstvu. U Biblioteci HCDO-a, kao urednik, autor i suautor, objavio je niz temeljnih knjiga-priručnika, kojima se danas služe brojni voditelji stvaralačkog i odgojnog dramskog rada u školama, vrtićima, kazališnim studijima i amaterskim društvima. Od 2000. predaje dramskopedagoške kolegije na fakultetima u Zagrebu i Čakovcu. Uz praksu, bavi se teorijom i metodikom dramskoga odgoja i pedagogije te je 2012. doktorirao na tu temu s radom „Paradigme moderne hrvatske dramske pedagogije“. 2021. godine Hrvatski centar za dramski odgoj dodijelio mu je Nagradu „za trajan doprinos razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj“.

Hana Kunić

 

Hana Kunić (Varaždin, 1994.) magistirirala je kazališnu umjetnost 2017. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te tako stekla zvanje akademske glumice i lutkarice. Kao Erasmus+ studentica studirala je Glumu i na Faculty of Theatre and Television u Cluj-Napoci u Rumunjskoj.

 

Kao glumica radi pretežno na kazališnim projektima (HNK Varaždin, Kazalište Mala scena, Umjetnička organizacija VRUM, Kazalište Lutonjica Toporko), a povremeno i na filmskim i radijskim.

 

Kao dramska pedagoginja djeluje u Kazališnom studiju mladih u HNK Varaždin od 2020. godine, te u romskom naselju Kuršanec u sklopu projekta Studija Pangolin od 2021. godine.

Aktivno se bavi i pisanjem. Suosnivačica je umjetničke organizacije Favela. Živi u Zagrebu.

Tanja Novak

Tanja Novak po zanimanju je magistra novinarstva, magistra teatrologije, te sveučilišna specijalistica dramske pedagogije.

Kazalištem se počela baviti u srednjoj školi kao izvođač i su-kreator kazališnih predstava, multimedijalnih projekata, video zapisa, te radio drama u alternativnoj kazališnoj grupi Pinklec. Tijekom studija je nastavila s istraživanjem različitih vidova vizualnog teatra i mime te rada s lutkama i maskama u grupi „Fasade“ u ZKM-u.

Osim formalno, za dramsku pedagoginju se obrazovala i na brojnim radionicama uglednih stručnjaka iz dramske pedagogije, glume, režije, mime, pokreta, govora i glasa.

Bavi se i dramaturgijom u kazalištu za djecu i mlade te je dobitnica Nagrade za najbolji tekst za predstavu „Vuka se ne bojim ja“ na FEDU u Sarajevu i Nagrade „Mali Marulić“ za najbolji dramski tekst za predstavu „Puž muž“. Predaje kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu, izlaže na simpozijima dramske pedagogije, piše stručne radove, te samostalno vodi radionice. Od 2018. godine djeluje kao dramska pedagoginja u KSM.

Gordana Slivka

Gordana Slivka je akademska glumica. Članica je ansambla HNK-a u Varaždinu od 1982. godine, a posljednjih 12 godina radi i kao dramska pedagoginja u Kazališnom studiju mladih.

Dramskopedagoškim radom se počela baviti 1998. godine, kada je pokrenula kazališnu radionicu u Domu za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikole“ u Varaždinu. Tijekom dvanaest godina koje je ondje provela radeći s djecom mlađeg naraštaja, štićenicima utočišta, kreirala je mnoštvo veselih kazališnih etida za mame i zaposlenice doma.

Njen moto glasi: „Kao glumica, svoj rad prepuštam na ocjenu publici. Zato uvijek s djecom na kraju sezone napravim predstavu. Kroz naše se predstave reflektira sveukupnost dramskopedagoškog rada, kao i kreativnost i osobni rast svakog djeteta.“

Među mnoštvom njenih produkcija nastalih u KSM-u, ističe predstavu „Dnevnik Ane Frank“, s kojom je gostovala na Susretu profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra Assitej u Bjelovaru, te predstavu „Prijateljice“ izvođenu u sklopu manifestacije „Noć kazališta“.

 

Cijene
U šk. god. 2021.-2022. cijene su sljedeće:
Upisnina:                                                           200 kn
Godišnja članarina:                                        1.750 kn

Svi polaznici bez iznimke pri upisu plaćaju upisninu, a nakon toga članarinu koja se može plaćati na jedan od sljedećih načina:
–  u 7 obroka po 250 kn (plaćanje do 15. u mjesecu u kojem treba izvršiti uplatu)
–  u 2 obroka uz 10 % popusta: prvi obrok do 15.11. za 3 mjeseca (675 kn), a drugi do 28.2. za 4 mjeseca odjednom (900 kn)
–  uplata cijelog iznosa godišnje članarine do 15.11. uz 20 % popusta (1400 kn).

Ostala prava na popust:

Polaznici Kazališnog studija mladih mogu koristiti pravo na popust po nekoliko osnova u sljedećim slučajevima:
– ako više djece iz iste obitelji pohađa studio, za jedno dijete plaća se puni iznos članarine, a za ostalu polovica;
– nezaposlenost oba roditelja;

– studentski popust u iznosu od 50%;
– drugi razlozi (obrazloženi u posebnoj molbi).

Rad Kazališnog studija mladih u uvjetima epidemije koronavirusa

Kazališni studio mladih organizira svoju djelatnost u skladu s preporukama HZJZ za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja proba i sličnih aktivnosti u kulturnim ustanovama te u skladu s aktualnim preporukama HZJZ o provedbi odgojno-obrazovnog rada sa skupinama djece i mladih.

U radu Studija primjenjuju se propisane zaštitne mjere poput kontrole tjelesne temperature i dezinfekcije obuće i ruku polaznika pri dolasku u Studio, kao i prozračivanje prostora te dezinfekcija namještaja i predmeta nakon završetka rada.

Metode rada na dramskom satu usklađene su sa zaštitnim mjerama propisanima za ovo vrstu aktivnosti.