Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Kazališni studio mladih

Kazališni studio mladih djeluje od 2008., a namijenjen je polaznicima osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske dobi te mlađim odraslima. Aktivnost se odvija kroz redovan tjedni rad sa studijskim skupinama te kroz posebne projekte i radioničke oblike dramskog / kazališnog rada. Na kraju svake sezone rezultati se pokazuju se kroz pokazne satove, godišnje produkcije i predstave.

Što se radi u Kazališnom studiju mladih?
Primjereno dobi i iskustvu, polaznici u studiju, kroz igru i zanimljive i atraktivne oblike grupnog i individualnog dramskog rada stječu kazališnu kulturu i upoznaju funkcioniranje kazališnog medija, razvijaju verbalno izražavanje, imaginaciju, opažanje, osjetilnost i izražajnost, zatim smisao za stvaralačko zajedništvo, timski rad te za osobno javno nastupanje.

Ciljevi Kazališnog studija mladih

  • razvijanje umjetničkih sklonosti i upoznavanje polaznika s kazalištem i njegovom društveno-kulturnom funkcijom
  • cjelovit odgoj i razvoj osobnosti i socijalnosti polaznika kroz njihovoj dobi, iskustvu i sposobnostima primjerene oblike kazališnog i dramskog rada
  • razvijanje kulture javnog nastupanja i komuniciranja
  • otkrivanje i potpora darovitih polaznika
  • promicanje i razvijanje kazališne i dramske pedagogije
  • povezivanje i suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama u Varaždinu i županiji, te sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu
  • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti.

Gdje radi KSM?
Redovan studijski rad Kazališnog studija mladih odvija se tijekom sezone odn. školske godine u studijskim prostorima na 4. katu Kazališta u Cesarčevoj 1(službeni ulaz kod fontane).

Stručno vodstvo
Rad se odvija uz stručno vodstvo dramskih i kazališnih pedagoga, a uključuje i suradnju kazališnih profesionalaca (glumaca, koreografa, mimskih i glazbenih pedagoga) te prosvjetnih djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama.

UPISI U SEZONI 2022./2023.
U Kazališni studio mladih upisujemo djecu i mladež od 1. razreda osnovne škole nadalje.

Na upisu nema audicije, već se polaznici upisuju do popune studijske skupine njihove dobi.

Upisi u Kazališni studio mladih u sezoni 2022./2023. održavaju se od ponedjeljka 19. do subote 24. rujna 2021. od 11 do 17 sati (u subotu do 14 sati) u prostorijama Kazališta u Cesarčevoj 1. Upisi u nepopunjene studijske grupe nastavit će se i poslije navedenog datuma.

Redovni studijski rad

U šk. god. 2022.-2023. redovni studijski rad započet će u ponedjeljak 3. listopada 2022. i trajati do kraja sezone odn. školske godine u lipnju 2023. Neke završne produkcije mogu se održati i nakon zadnjeg tjedna školske nastave.
Studijski rad odvija se u dvosatnim terminima (120 min.) jedanput tjedno radnim danom u popodnevnim ili večernjim satima, a subotom prije i poslije podne.

Cijene
U šk. god. 2022.-2023. cijene su sljedeće:
Upisnina:                                                           200 kn (26,55 Eur)
Godišnja članarina:                                        2.000 kn (265,45 Eur)

Svi polaznici bez iznimke pri upisu plaćaju upisninu (gotovinska uplata), dok se članarina može plaćati na jedan od sljedećih načina:
–   u 8 obroka putem uplatnica po 250 kn (33,18 Eur) (plaćanje do 15. u mjesecu u kojem treba izvršiti uplatu)
–  u 2 obroka uz 10 % popusta (dvaput po 900 kn (119,45 Eur)  – Plaćanje: 1. obrok do 30.11. i 2. obrok do 28.2.)
–  uplata cijelog iznosa godišnje članarine uz 20 % popusta (1.600 kn (212,36 Eur) – Plaćanje do 30.11.).

Uplate se mogu obaviti na uobičajene načine uplatnicama u Fini, bankama ili pošti, te Internetom. Uplate možete obaviti i na internoj blagajni Kazališta, ali samo u gotovini).

Kuna u Euro je konvertirana po fiksiranom tečaju od 1 Euro = 7,53450 kuna.

 

OSTALI POPUSTI I POGODNOSTI:

Uz popust na osnovu načina plaćanja, polaznici Kazališnog studija mladih mogu koristiti pravo na popust u sljedećim slučajevima:

– ako više djece iz iste obitelji pohađa studio, jedno dijete plaća puni iznos članarine, a ostala plaćaju polovicu;

– popust za financijski ugrožene polaznike 50% (npr. nezaposlenost oba roditelja i sl.)

– studentski popust u iznosu od 20%

– drugi razlozi (obrazloženi u posebnoj molbi).

Polaznici koji sudjeluju u predstavama i programima profesionalnog kazališta mogu biti djelomice ili u cijelosti oslobođeni plaćanja članarine.

 

Rad Kazališnog studija mladih u uvjetima epidemije

U slučaju ponovnog izbijanja epidemije Covida-19 te u mogućim drugim izvanrednim uvjetima

Kazališni studio mladih organizirat će svoj rad u skladu s preporukama HZJZ i zaštitnim mjerama propisanima za ovu vrstu djelatnosti.

Za podrobnije obavijesti o upisu, rasporedu studijskih skupina i radu Kazališnog studija mladih obratite nam se na e-adresu ksm@hnkvz.hr  ili na mob. 099 2784-553 (Vladimir Krušić, voditelj Kazališnog studija mladih).

 Pratite Kazališni studio mladih na društvenim mrežama, na Facebooku (link: https://www.facebook.com/Kazali%C5%A1ni-studio-mladih-HNK-u-Vara%C5%BEdinu-103530588975701 )  i Instagramu (link: https://www.instagram.com/ksm_hnk_vz/ ).

 Tko sam ja (autorski rad skupine) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Roberta Barat; Kazališni studio mladih,  2013.

Leti, leti (prema bajci „Palčica“ H. C. Andersena) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Renata Eldan; Kazališni studio mladih, 2013.

Priča bez kraja (prema knjizi „Igre sa zmajevima“ Jadranke Čunčić- Bandov) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Renata Eldan; Kazališni studio mladih, 2014.

Dječak iz Smiljana (prema autobiografiji Nikole Tesle) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Ana Krčar Velimirović; Kazališni studio mladih, 2021.

Maštoplov (Iva Milley) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Ana Krčar Velimirović; Kazališni studio mladih, 2011.

Riba duginih boja (Marcus Pfister) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Ana Krčar Velimirović; Kazališni studio mladih 2009.

Vi ste dobrodošli (prema tekstovima P. Handkea, A. Šenoe, G. Krkleca i D. Harmsa) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Vlado Krušić; Kazališni studio mladih, 2015.

Vježbe iz hrvatske konverzacije za varaždinsku mladež (prema E. Ionescu) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Vlado Krušić; Kazališni studio mladih, 2016.

Čovjek su tri točkice (autorski projekt skupine) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Hana Kunić; Kazališni studio mladih, 2021.

Čovjek su tri točkice (autorski projekt skupine) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Hana Kunić; Kazališni studio mladih, 2021.

Obiteljski portret (autorski rad skupine) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Tanja Novak; Kazališni studio mladih, 2021.

Pošast Ambrozija (autorski tekst T. Novak) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Tanja Novak; Kazališni studio mladih, 2021.

Prijateljice (autorski rad skupine), Umjetničko-pedagoško vodstvo: Gordana Slivka; Kazališni studio mladih, 2021.

Galeb Jonathan Livingston (prema R. Bachu) Umjetničko-pedagoško vodstvo: Gordana Slivka; Kazališni studio mladih, 2022.


BIOGRAFIJE VODITELJA

 

Dr. sc. Vladimir Krušić, dramski pedagog i redatelj (voditelj Kazališnog studija mladih) Od 1988. do 2008. bio je na čelu Učilišta Zagrebačkog kazališta mladih, a 2008. pokreće i otada vodi Kazališni studio mladih HNK u Varaždinu. 1996. inicira osnivanje Hrvatskoga centra za dramski odgoj (HCDO), u okviru kojeg pokreće brojne aktivnosti daje snažne poticaje ukupnom razvoju dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj. Uz stvaralački studijski rad i oblikovanje predstava s djecom i mladima, za što je više puta nagrađivan, organizirao je i vodio, u Hrvatskoj i inozemstvu, preko 200 seminara, radionica i savjetovanja, stručna je izlaganja iznosio je na konferencijama i kongresima te objavljivao u stručnoj publicistici u Hrvatskoj i inozemstvu. U Biblioteci HCDO-a, kao urednik, autor i suautor, objavio je niz temeljnih knjiga-priručnika, kojima se danas služe brojni voditelji stvaralačkog i odgojnog dramskog rada u školama, vrtićima, kazališnim studijima i amaterskim društvima. Od 2000. predaje dramskopedagoške kolegije na fakultetima u Zagrebu i Čakovcu. Uz praksu, bavi se teorijom i metodikom dramskoga odgoja i pedagogije te je 2012. doktorirao na tu temu s radom „Paradigme moderne hrvatske dramske pedagogije“. 2021. godine Hrvatski centar za dramski odgoj dodijelio mu je Nagradu „za trajan doprinos razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj“.

 

Ana Krčar Velimirović djeluje u Kazališnom studiju mladih kao dramska pedagoginja od samog njegova osnutka. Dugogodišnjim djelovanjem od preko 40 godina u Dječjem vrtiću „Varaždin“ te u Društvo naša djeca Varaždin, stekla je bogato iskustvo u radu s djecom predškolske i školske dobi, te na području lutkarstva, djelujući u Lutkarskom kazalištu „Tapatavko“ i kazalištu marioneta „Krpe i konci“ pri DND Varaždin.

Svoja praktična iskustva dopunjavala je edukacijom na brojnim radionicama i praktikumima od kojih je najznačajnija dvogodišnja edukacija pod vodstvom doc. dr. sc. Ive Gruić. Stečena znanja prenosila je odgojiteljima, učiteljima i profesorima na aktivima, seminarima te na znanstvenim i međunarodnim skupovima.

Stručno zvanje „dramske pedagoginje“ stekla je 2007. godine.

 

Roberta Barat je diplomirana učiteljica razredne nastave i hrvatskoga jezika. Radi u OŠ Selnica kao učiteljica, a od 2010. godine honorarno u KSM-u Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Dramska je pedagoginja – mentorica, voditeljica mnogih radionica za učitelje/ice na stručnim aktivima i kroz projekte Hrvatskog centra za dramski odgoj.

  1. godine nagrađena je od HCDO-a, krovne organizacije koja promiče dramsku pedagogiju i dramski odgoj, “za poseban doprinos dramskom odgoju u Hrvatskoj ostvaren sustavnim dramskopedagoškim radom u školskom i izvanškolskom okružju, osmišljavanjem i vođenjem edukativnih programa i radionica, primjenom dramskopedagoških metoda u razrednoj nastavi, mentorskim radom sa studentima te sudjelovanjem u stvaranju stručnih priručnika.“

U Kazališnom studiju mladih uglavnom radi na produkcijama iz improvizacija gdje je završni uradak rezultat rada samih polaznika.
Redovito se stručno usavršava, a dramsku pedagogiju shvaća kao medij za osnaživanje djece, za njihovo osvještavanje u prostoru i vremenu u kojem žive i pripremu za život sa svim onim vještinama koje će trebati kao samosvjesni i snažni ljudi, ali i empatični u isto vrijeme.

 

Tanja Novak po zanimanju je magistra novinarstva, magistra teatrologije, te sveučilišna specijalistica dramske pedagogije.

Kazalištem se počela baviti u srednjoj školi kao izvođač i su-kreator kazališnih predstava, multimedijalnih projekata, video zapisa, te radio drama u alternativnoj kazališnoj grupi Pinklec. Tijekom studija je nastavila s istraživanjem različitih vidova vizualnog teatra i mime te rada s lutkama i maskama u grupi „Fasade“ u ZKM-u.

Osim formalno, za dramsku pedagoginju se obrazovala i na brojnim radionicama uglednih stručnjaka iz dramske pedagogije, glume, režije, mime, pokreta, govora i glasa.

Bavi se i dramaturgijom u kazalištu za djecu i mlade te je dobitnica Nagrade za najbolji tekst za predstavu „Vuka se ne bojim ja“ na FEDU u Sarajevu i Nagrade „Mali Marulić“ za najbolji dramski tekst za predstavu „Puž muž“. Predaje kao vanjski suradnik na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu, izlaže na simpozijima dramske pedagogije, piše stručne radove, te samostalno vodi radionice. Od 2018. godine djeluje kao dramska pedagoginja u KSM.

 

Hana Kunić (Varaždin, 1994.) magistirirala je kazališnu umjetnost 2017. godine na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te tako stekla zvanje akademske glumice i lutkarice. Kao Erasmus+ studentica studirala je Glumu i na Faculty of Theatre and Television u Cluj-Napoci u Rumunjskoj.

Kao glumica radi pretežno na kazališnim projektima (HNK Varaždin, Kazalište Mala scena, Umjetnička organizacija VRUM, Kazalište Lutonjica Toporko), a povremeno i na filmskim i radijskim.

Kao dramska pedagoginja djeluje u Kazališnom studiju mladih u HNK Varaždin od 2020. godine, te u romskom naselju Kuršanec u sklopu projekta Studija Pangolin od 2021. godine.

Aktivno se bavi i pisanjem. Suosnivačica je umjetničke organizacije Favela. Živi u Zagrebu.

 

Zvonko Zečević akademski je glumac, od 1994. član ansambla HNK u Varaždinu.

Uz brojne uloge ostvarene u kazalištu, nastupao je i u nizu filmova, u televizijskim dramama i serijama. Napisao je i bio suautor nekoliko kazališnih komada izvođenih u HNK Varaždin i diljem regije. Piše i govori poeziju te je objavio nekoliko zbirki pjesama. Član je umjetničke organizacije Gllugl.

Jedan je od osnivača Zagrebačkog glumačkog studija, u kojem se rad zasniva na pristupu velikog američkog glumačkog pedagoga Leeja Strasberga. Kao pedagog Strasbergove  „metodske glume“ vodi radionice diljem Hrvatske podučavajući profesionalce, amatere, nastavnike i srednjoškolce. Izučavajući tehniku scenskog govora s britanskom pedagoginjom glasa Cicely Berry i drugim uglednim pedagozima, osmislio je tehniku za glas i scenski govor „Tijelo – Glas – Riječ“.

Kao glumac, dramski pedagog i govornik poezije nastupao u Austriji, Sloveniji, Makedoniji, BiH, Srbiji.