Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Kazališni studio mladih

Kazališni studio mladih djeluje od 2008., a namijenjen je polaznicima osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske dobi te mlađim odraslima. Rad se odvija kroz redovnu dramskopedagošku nastavu, te kroz posebne projekte i radioničke oblike dramskog i kazališnog rada. Na kraju svake sezone rezultati rada pokazuju se kroz pokazne satove, godišnje produkcije i predstave. U nastavku pročitajte više o ciljevima, upisima, cijeni pohađana, stručnom vodstvu i dr.

Što se radi u Kazališnom studiju mladih?
Primjereno dobi i iskustvu, polaznici tijekom boravka u studiju, kroz igru i zanimljive i atraktivne oblike grupnog i individualnog dramskog rada stječu kazališnu kulturu i upoznaju funkcioniranje kazališnog medija, razvijaju verbalno izražavanje, imaginaciju, opažanje, osjetilnost i izražajnost, zatim smisao za stvaralačko zajedništvo, timski rad te za osobno javno nastupanje.

Ciljevi Kazališnog studija mladih

  • razvijanje umjetničkih sklonosti i upoznavanje polaznika s kazalištem i njegovom društveno-kulturnom funkcijom
  • cjelovit odgoj i razvoj osobnosti i socijalnosti polaznika kroz njihovoj dobi, iskustvu i sposobnostima primjerene oblike kazališnog i dramskog rada
  • razvijanje kulture javnog nastupanja i komuniciranja
  • otkrivanje i potpora darovitih polaznika
  • promicanje i razvijanje kazališne i dramske pedagogije
  • povezivanje i suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama u Varaždinu i županiji, te sa srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu
  • preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti.

Gdje radi KSM?
Redovna nastava Kazališnog studija mladih odvija se tijekom školske godine u studijskim prostorima Kazališta u Cesarčevoj 1(službeni ulaz kod fontane).

Stručno vodstvo
Rad se odvija pod stručnim vodstvom dramskih i kazališnih pedagoga, a uključuje i suradnju kazališnih profesionalaca (glumaca, koreografa, mimskih i glazbenih pedagoga) te prosvjetnih djelatnika u odgojno-obrazovnim ustanovama.

UPISI U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.
U Kazališni studio mladih upisujemo osnovnoškolce, srednjoškolce i studente te mlađe odrasle.

Na upisu nema audicije, već polaznike upisujemo do popune nastavne skupine njihove dobi.

Za podrobnije obavijesti o upisu, nastavnim skupinama i radu Kazališnog studija mladih obratite se Vladimiru Krušiću, voditelju Kazališnog studija mladih, na mob. 099 2317-298 ili 099 2784-553 te na e-adresu ksm@hnkvz.hr.

Nastava
U šk. god. 2021.-2022. nastava Kazališnog studija mladih započet će u ponedjeljak 27. rujna 2021. i trajati do kraja školske godine u lipnju 2022. Neke završne produkcije mogu se održati i nakon zadnjeg tjedna školske nastave.
Nastava se odvija u dvosatnim terminima (120 min.) jedanput tjedno radnim danom u popodnevnim ili večernjim satima, a subotom prije i poslije podne.

Rad Kazališnog studija mladih u uvjetima epidemije koronavirusa

Kazališni studio mladih organizira svoju djelatnost u skladu s preporukama HZJZ za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja proba i sličnih aktivnosti u kulturnim ustanovama te u skladu s aktualnim preporukama HZJZ o provedbi odgojno-obrazovnog rada sa skupinama djece i mladih.

U radu Studija primjenjuju se propisane zaštitne mjere poput kontrole tjelesne temperature i dezinfekcije obuće i ruku polaznika pri dolasku u Studio, kao i prozračivanje prostora te dezinfekcija namještaja i predmeta nakon završetka rada.

Metode rada na dramskom satu usklađene su sa zaštitnim mjerama propisanima za ovo vrstu aktivnosti.

Cijene
U šk. god. 2021.-2022. cijene su sljedeće:
Upisnina:                                                           200 kn
Godišnja članarina:                                        1.750 kn

Svi polaznici bez iznimke pri upisu plaćaju upisninu, a nakon toga članarinu koja se može plaćati na jedan od sljedećih načina:
–  u 7 obroka po 250 kn (plaćanje do 15. u mjesecu u kojem treba izvršiti uplatu)
–  u 2 obroka uz 10 % popusta: prvi obrok do 15.11. za 3 mjeseca (675 kn), a drugi do 28.2. za 4 mjeseca odjednom (900 kn)
–  uplata cijelog iznosa godišnje članarine do 15.11. uz 20 % popusta (1400 kn).

Ostala prava na popust:

Polaznici Kazališnog studija mladih mogu koristiti pravo na popust po nekoliko osnova u sljedećim slučajevima:
– ako više djece iz iste obitelji pohađa studio, za jedno dijete plaća se puni iznos članarine, a za ostalu polovica;
– nezaposlenost oba roditelja;

– studentski popust u iznosu od 50%;
– drugi razlozi (obrazloženi u posebnoj molbi).