Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

U utorak, 17. studenog zauvijek nas je napustio glumac Zvonimir Jelačić-Bužimski, član ansambla varaždinskog ansambla od 1981. do umirovljenja 1991.

JELAČIĆ BUŽIMSKI, Zvonimir, glumac (Otočac, 5. VII. 1927). U Zagrebu polazio Umjetničku školu Ustaške mladeži 1943–44, 1946. završio klasičnu gimnaziju, 1946–49. studirao povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu te istodobno pohađao Zemaljsku glumačku školu. Glumio 1948. u Zemaljskom kazalištu lutaka u Zagrebu (Antonije u Iskušenju svetog AntunaP. Mériméea, Najda u Srebrnom kopituP. P. Bažova i J. A. Permjaka), 1950–51. kazalištu u Puli (Milan Novaković u Pokojniku B. Nušića; Luzman u Vitezu čudesa Lopea de Vege, Stari Ribniček u Iza maske P. Rismonda) i 1952. Šibeniku (Pipo Secchia u ScampoluD. Niccodemija), 1956. u Karlovačkom kazalištu (Hljestakov u Revizoru N. V. Gogolja) te 1958–62. u Narodnom kazalištu u Sisku (Ferdinand u Spletki i ljubavi F. Schillera; Frano u Andri Stitikeci nepoznata autora; Otto Frank u Dnevniku Ane Frank Frances Goodrich i A. Hacketta; Kir Janja u istoimenoj drami J. S. Popovića). Nastupao od 1962. u Titovu Užicu istaknuvši se kao Serebrjakov (A. P. Čehov, Ujak Vanja, 1963) i Jago (W. Shakespeare, Othello, 1964), te od 1973. u Prištini (Frane Dražić u Ekvinociju I. Vojnovića, 1976). Od 1981. član je dramskoga ansambla varaždinskoga Narodnoga kazališta »August Cesarec«, u kojem je uspješno glumio Arnolphea u Molièreovoj Školi za ženei Strica u Svjetlu za insekte D. Jelačića Bužimskoga. Nakon umirovljenja 1991. povremeno je tumačio manje uloge; nastupom u Pinti novoj 1997. B. Senkera obilježio je 50. obljetnicu glumačkoga rada. Režirao je u Šibeniku (E. Knoblauch, Faun, 1953; P. Budak, Mećava, 1954; G. Senečić, Spis br. 516, 1954) i Sisku (N. Manzari, Mrtvi ne plaćaju porez, 1959), ponekad u Titovu Užicu i Prištini. Odigrao je oko tri stotine različitih uloga, a osobitu je vještinu pokazao u portretiranju komičnih likova. Glumio je i manje filmske uloge.
Hrvatski biografski leksikon, Martina Petranović (2005)
Napišite komentar: