Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Portal teatar.hr

n/p Glavnog urednika Portala

Zahtjev za ispravak informacije.

Na portalu teatar.hr dana 24. rujna 2021.g. objavljena je informacija pod naslovom „Ozren Prohić je gotovo 7 godina protuzakonito radio u HNK Varaždin?“ u kojoj je izneseno niz neistinitih i netočnih navoda  te se predlaže da se temeljem Zakona o medijima objavi ovaj ispravak informacije:

  1. Netočno je da je ugovor koji je HNK U Varaždinu sklopilo s Ozrenom Prohićem i koji ima karakter ugovora o djelu simulirani i ništavi ugovor te da se njime „prikriva stvarni radni odnos“. Takvi se navodi temelje na mišljenju glavnog tajnika Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Domagoja Rebića. Navedeno pravno mišljenje je protivno zakonu koji navedenu materiju regulira i temelji se na općem propisu radnog prava zanemarujući da o tome postoje i posebni zakoni.

Između HNK u Varaždinu i Ozrena Prohića sklopljeno je više ugovora o djelu iz čega proizlazi da je upravo to bila volja ugovornih stranaka. Navedeni su ugovori ne samo sklopljeni nego i u cijelosti izvršavani, pa s obzirom na tako iskazanu suglasnost volja, da se sklopi ugovor o djelu isti ne može prerasti u ugovor o radu.

Osim toga, Ozren Prohiće je u radnom odnosu s drugom pravnom osobom s punim radnim vremenom pa je s obzirom na tu situaciju nemoguća konstrukcija postojanja dva radna odnosa.

Da bi se sklopio ugovor o radu mora postojati volja ugovornih stranaka da sklope upravo takav ugovor te da on ima sve bitne sastojke ugovora o radu što je u konkretnom slučaju izostalo. U odnosu na pogrešne stavove Sindikata ističe se da je Zakon o radu samo opći propis radnog prava koji se primjenjuje ako nekim drugim zakonom nije nešto drugo propisano. U ovom se slučaju, kao posebni, primjenjuje Zakon o kazalištima (NN broj 71/06, 121/13, 26/14 , 98/19 – dalje: ZK). Odredbom čl. 51 ZK propisano je da se za izvođenje pojedinih dijelova kazališnog programa mogu angažirati vanjski suradnici s kojima se zaključuje ugovor o autorskom djelu ili ugovor o djelu. Dakle, posebni zakon, a to je ZK daje ovlaštenje za sklapanje upravo ovakvih ugovora kakvi su sklapani s Ozrenom Prohićem.

Napominjemo još da i po stavovima suske prakse ugovor o djelu, ne može prerasti u ugovor o radu niti se ugovorom o djelu može zasnovati radni odnos. Takav je stav izražen u presudama Vrhovnog suda RH broj Revr-525/14 od 21.10.2014.g., Revr-1050/10 od 01.09.2010.g. Revr-1841/10 od 03.03.2011. te Revr-61/09 od 18.02.2009.g. Ova potonja odluka koju je citirana odnosi se upravno na situaciju u Kazalištu.

Zaključno, navodi izneseni u informaciji od 24. rujna 2021.g. potpuno su pogrešni.

  1. Nejasno je tko i zbog kojih motiva osporava izbor Jasne Jakovljević na intendantsko mjesto HNK u Varaždinu, iz 2019. godine, uz potpuno neprimjerene opaske …“kako je u času imenovanja na taj mandat imala navršenih 68 godina dok Zakon o radu propisuje odlazak u starosnu mirovinu sa 65 navršenih godina.„

Niti Zakon o radu propisuje vrijeme odlaska u mirovinu, niti navršenje 65 godina života sprječava da bilo tko bude imenovan na funkciju na temelju zakonito provedenog natječaja.

Stoga su navedeni navodi isključivo usmjereni na difamaciju same intendantice, bez ikakvog pravnog ili bilo kojeg drugog razloga.

  1. S obzirom na navedeno predlaže se da Portal teatar.hr bez ikakvih izmjena i dopuna objavi ovaj ispravak informacije te ujedno uputi i ispriku gđi Jasnu Jakovljević i g. Ozrenu Prohiću zbog neistinitih informacija.

 

ODVJETNIČKO DRUŠTVO RUŽDJAK I PARTNERI d.o.o.
Law firm Ruzdjak and Partners/Rechtsanwaltskanzlei Ruzdjak und Partners

Napišite komentar: