Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

HNK u Varaždin korisnik je bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru natječaja Umjetnost i kultura 54+ (UP.02.1.1.03.0080). Od dobivenih sredstava u iznosu 726.912,27 kn 85% je osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15% osigurava Ministarstvo kulture RH. Cijevi ovoga programa su postizanje bolje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Partner u projektu HNK u Varaždinu pod nazivom ČIPKA ILUZIJA je Ekomuzej iz Lepoglave, pa će se kroz niz kazališnih radionica (dramaturška, likovna, radionica ritma i glazbe) povezati baština (čipkarstvo) i kazalište. Idejno polazište za osmišljavanje projekta varaždinskog kazališta je dramski tekst Iluzije suvremenog ruskog dramatičara Ivana Viripajeva, pun bitnih ljudskih, emotivnih i iskustvenih, skrivenih niti od kojih se sastoji život. Stoga ćemo ciljnu skupinu aktivno uključiti u proces stvaranja predstave, stvoriti čipku satkanu od iskustva u dramskom tekstu i osobnih iskustava čipkarica i ostalih polaznika 54+. Aktivnosti projekta počinju u prosincu 2018. godine, a završavaju 30. rujna 2019.

Projekt svojim aktivnostima nastoji riješiti problem prisutan među 54+ populacijom, a naročito izražen kod žena, kojoj zbog ograničenog pristupa i nedostupnosti kulturnih i umjetničkih sadržaja prijeti rizik od socijalne isključenosti. Projektom ćemo približiti umjetnosti i kulturu (tradicijsko rukotvorstvo-čipku i kazalište) ciljnoj skupini na način da bude aktivno uključena u proces stvaranja novog umjetničkog djela, približiti joj i omogućiti dostupnost sadržaja, učiniti kulturu poželjnom i dijelom svakodnevnog života. Samim time se podiže kvaliteta života ciljne skupine, podiže joj se samopouzdanje kroz umjetničko izražavanje i uključuje se u aktivan društveni život. Projekt povezuje tradiciju i baštinu i moderan umjetnički pristup, te se stvara sinergija dva pristupa u rješavanju navedenih problema.

Nakon održanih kreativnih radionica, koje će voditi renomirani svjetski stručnjaci, uz četvero glumaca, u rujnu 2019. će se odigrati hrvatska premijera predstave Iluzije, uz 9 repriza, premijera dokumentarnog filma Čipka iluzija o cjelokupnom projektu te slušaonica radio igre.

Sama predstava, radio drama te dokumentarni film omogućiti će još veću dostupnost kulturnih sadržaja ciljnoj skupini, kao i promociju, tj. vidljivost projekta i samih rezultata, ukazati na probleme ciljne skupine široj populaciji i doprinijeti dugoročnom rješavanju problema.

Dobivenim sredstvima iz Fonda HNK u Varaždinu kupit će scensku opremu kojom će na kvalitetniji način realizirati ovaj projekt, kao i svoj cjelokupni program.

Kontakt osoba za više informacija: Vesna Kosec-Torjanac (vesna.torjanac@gmail.com; 098 446 570)

www.esf.hr; www.strukturnifondovi.hr

Napišite komentar: