Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Uz brojne prijavljene udruge i njihove projekte, varaždinskom Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina dodijeljena su bespovratna sredstava u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Umjetnost i kultura za mlade.

Partneri u projektu su HNK u Varaždinu i Filmsko-kreativni studio VANIMA.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva iznosi 18 milijuna kuna, a za skupinu aktivnosti B kojom se financira priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju, dodjeljuje se 7,5 milijuna kuna.

Od toga je 85 % sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Za financiranje je tako odabrano 12 projekta među kojima je i projekt ‘Budi COOLturan i pARTicipiraj!’ u iznosu od 672.533 kuna od Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina.

Natječaj Umjetnost i kultura za mlade proveden je u sklopu Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. s ciljem postizanja bolje socijalne uključenosti mladih osoba, a posebno onih u nepovoljnom položaju, većim sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima.

Napišite komentar: