Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina u povodu Dana Grada Varaždina