Predstavljanje romana za djecu i mlade KNJIGULJICA Giorgia Suriana