Kristijan Petrović i Boris Perić: Ukoričena strava