Miroslav Krleža

MASKERATA

Maskerata, karnevalska ljubavna igra Miroslava Krleže iz 1913. godine, objavljena u mladenačkom ciklusu Legendi, od svog pojavljivanja pa sve do danas zrači,  za mnoge i dalje dvojbenom, ali i neosporno, začudnom  dramskom snagom.

Popis i opis dramskih lica Maskerate,  Kolombina – žena kao sve,  Pierrot – lirski pjesnik,  Don Quixot – nervozni treći, osim što otvoreno koketira s commediom dell’arte i općim književnim mjestima,  prije svega potvrđuje Krležinu tadašnju estetsku orijentaciju koja prizivanjem mitova, arhetipa i stereotipa žudi za drukčijim i novim dramskim jezikom.

Stoga, kao da Krležin stereotip ljubavnog trokuta, uspostavljen plošnim emocionalnim iskazima, tendenciozno osiromašuje tri dramska lica,  da bi nas  uputio na sebe samoga, bogato prisutnog u didaskalijama.

Slijedeći taj dramaturški trag te proširujući izvedbeni tekst tekstom Krležinih didaskalija, dramska snaga Maskerate ne oslanja se isključivo na njezinu svjesno oslabljenu vodeću priču, nego, prije svega, na autorov komentar.

Posljedično, osvješćujući svoje dramske maske, Pierrot, Kolombina i Don Quixot izvedbeno se ostvaruju kao proširena dramska lica, odnosno, i kao suparnici u ljubavnom trokutu,  ali i kao suautori koji isti taj ljubavni trokut postavljaju i promatraju.

Ako parafraziramo tezu Branimira Donata da je već u Krležinoj Maskerati  moguće vidjeti Pirandella u kojoj je, moguće, nagovješten i teatar apsurda, onda je u ovoj inscenaciji Maskerate, Pierrota, Kolombinu i Don Quixota moguće predstaviti, ne kao šest, nego kao tri lica koja traže autora.

Ivan Planinić

Knjižica Maskerata

Olga Vujović o kostimima i sceni

Intervju s Ivanom Planinićem za Nacional

 

Redatelj: Ivan Planinić
Adaptacija: Ivan Planinić
Scenografkinja i kostimografkinja: Petra Dančević
Koreografkinja: Ivana Pavlović
Glazbeni suradnici: Vid Novak Kralj i Nikša Marinović
Inspicijent: Vedran Dervenkar
Šaptačica: Natalija Gligora Gagić
Asistentica kostimografkinje: Žarka Krpan

Premijera 01. veljače 2020.

Galerija

Ansambl predstave

Kolombina: ……………………………………………………………………………….Hana Hegedušić

Pierrot: ………………………………………………………………………………………….Karlo Mrkša

Don Quixot:………………………………………………………………………………….. Marinko Prga

Pokrovitelji