Obnova loža u gledalištu

U tijeku su radovi na pozlati loža u gledalištu HNK u Varaždinu.