Kazališni studio mladih HNK u Varaždinu

Kazališni studio mladih djeluje od 2008., a namijenjen je polaznicima osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske dobi. Rad se odvija kroz redovnu dramskopedagošku nastavu, te kroz posebne projekte i radioničke oblike dramskog i kazališnog rada. Na kraju svake sezone rezultati rada pokazuju se kroz pokazne satove, godišnje produkcije i predstave. U nastavku pročitajte više o ciljevima, upisima, stručnom vodstvu, cijeni pohađanja i dr.

Što se radi u Kazališnom studiju mladih?
Primjereno dobi i iskustvu, polaznici tijekom boravka u studiju, kroz igru i zanimljive i atraktivne oblike grupnog i individualnog dramskog rada stječu kazališnu kulturu i upoznaju funkcioniranje kazališnog medija, razvijaju verbalno izražavanje, imaginaciju, opažanje, osjetilnost i izražajnost, zatim smisao za stvaralačko zajedništvo, timski rad te za osobno javno nastupanje.

Ciljevi Kazališnog studija mladih

Gdje radi KSM?
Redovna nastava Kazališnog studija mladih odvija se tijekom školske godine u studijskim prostorima Kazališta u Cesarčevoj 1 (ulaz od fontane).

Stručno vodstvo
Rad se odvija pod stručnim vodstvom dramskih i kazališnih pedagoga, a uključuje i suradnju kazališnih profesionalaca (glumaca, koreografa, mimskih i glazbenih pedagoga) te prosvjetnih radnika u odgojno-obrazovnim ustanovama.

UPISI U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.
U Kazališni studio mladih upisujemo djecu i mladež od 1. razreda osnovne škole do studentske i mlađe odrasle dobi.

Na upisu nema audicije, već se polaznici upisuju do popune nastavne skupine njihove dobi/razreda.

Raspored nastavnih skupina za upis novih polaznika

Nove polaznike razvrstavamo prema dobi/razredu u sljedeće nastavne skupine:

Dob/razred polaznika Vrijeme održavanja Voditelj/ica Oznaka skupine
1.-3. raz. OŠ ponedjeljak  16 – 18 Renata Eldan A3
4.-5. raz. OŠ četvrtak 18 – 20 Roberta Barat A2
6.-8. raz. OŠ subota 11 – 13 Gordana Slivka B1
I.-II. raz. SŠ utorak 19 – 21 Tanja Novak C4
III.-IV. raz. SŠ petak 19 – 21 Vlado Krušić C3
Studenti i mladi odrasli subota 14 – 16 Hana Kunić D

Nastava
U šk. god. 2020.-2021. nastava Kazališnog studija mladih započinje u ponedjeljak 28. rujna 2020. i traje do kraja školske godine u lipnju 2021. Neke završne produkcije mogu se održati i nakon zadnjeg tjedna školske nastave.
Nastava se odvija u dvosatnim terminima (120 min.) jedanput tjedno radnim danom u popodnevnim ili večernjim satima, a subotom prije i poslije podne.

Rad Kazališnog studija mladih u uvjetima epidemije koronavirusa

Kazališni studio mladih organizirao je svoju djelatnost u skladu s preporukama HZJZ za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom održavanja proba i sličnih aktivnosti u kulturnim ustanovama te u skladu s aktualnim preporukama HZJZ o provedbi odgojno-obrazovnog rada sa skupinama djece i mladih.

Pri upisu polaznici odn. njihovi roditelji ili skrbnici dobivaju podrobno razrađena Pravila sudjelovanja u radu Kazališnog studija mladih za vrijeme epidemije oblikovana u skladu sa zaštitnim mjerama propisanima za ovu vrstu djelatnosti. (Pročitati ovdje.) te potpisuju Izjavu o pohađanju Kazališnog studija mladih HNK u Varaždinu za vrijeme epidemije COVID-19. (Pročitati ovdje.) Za maloljetne polaznike Izjavu potpisuju roditelji ili skrbnici, dok je punoljetni polaznici mogu sami potpisati.

U radu Studija primjenjuju se propisane zaštitne mjere poput kontrole tjelesne temperature i dezinfekcije obuće i ruku polaznika pri dolasku u Studio, kao i prozračivanje prostora te dezinfekcija namještaja i predmeta nakon završetka rada.

Metode rada na dramskom satu usklađene su sa zaštitnim mjerama propisanima za ovo vrstu aktivnosti.

Cijene
U šk. god. 2020.-2021. cijene su sljedeće:
Upisnina:                                                           200 kn
Ukupna godišnja članarina:                            1.750 kn

Svi polaznici bez iznimke pri upisu plaćaju upisninu, a nakon toga članarinu koja se može plaćati na jedan od sljedećih načina:
–  u 7 obroka po 250 kn (plaćanje do 15. u mjesecu u kojem treba izvršiti uplatu)
–  u 2 obroka uz 10 % popusta: prvi obrok do 15.11. za 3 rate (675 kn), a drugi do 28.2. za 4 rate odjednom (900 kn)
–  uplata cijelog iznosa godišnje članarine do 15.11. uz 20 % popusta (1400 kn).

Ostala prava na popust:

Polaznici Kazališnog studija mladih mogu koristiti pravo na popust po nekoliko osnova u sljedećim slučajevima:
–  ako više djece iz iste obitelji pohađa studio, za jedno dijete plaća se puni iznos članarine, a za ostalu polovica;
–  nezaposlenost oba roditelja;

–  studentski popust u iznosu od 50%;
–  drugi razlozi (obrazloženi u posebnoj molbi).

Za podrobnije obavijesti o upisu, nastavnim skupinama i radu Kazališnog studija mladih obratite se Vladi Krušiću, voditelju Kazališnog studija mladih, na mob. 099 2317-298 ili 099 2784-553 te na e-adresu ksm@hnkvz.hr .