Kazališni studio mladih HNK u Varaždinu

Kazališni studio mladih djeluje od 2008., a namijenjen je polaznicima osnovnoškolske, srednjoškolske i studentske dobi. Rad se odvija kroz redovnu dramskopedagošku nastavu, te kroz posebne radionice specifičnih oblika dramskoga rada. Na kraju svake sezone rezultati rada pokazuju se kroz ogledne satove, godišnje produkcije i predstave. U nastavku pročitajte više o ciljevima, upisima, cijeni pohađana, stručnom vodstvu i dr.

NOVOST! Od ove godine pokrećemo i rad namijenjen odraslima svake dobi. 

Što se radi u Kazališnom studiju mladih?
Primjereno dobi i iskustvu, polaznici tijekom boravka u studiju, kroz igru i zanimljive i atraktivne oblike grupnog i individualnog dramskog rada stječu kazališnu kulturu i upoznaju funkcioniranje kazališnog medija, razvijaju verbalno izražavanje, imaginaciju, opažanje, osjetilnost i izražajnost, zatim smisao za stvaralačko zajedništvo, timski rad te za osobno javno nastupanje.

Ciljevi Kazališnog studija mladih

– Cjelovit odgoj i razvoj osobnosti i socijalnosti polaznika kroz oblike dramskoga rada primjerene njihovoj dobi, iskustvu  i sposobnostima

– Razvijanje kulture javnog nastupanja i komuniciranja

– Otkrivanje i potpora dramski darovite djece i mladeži

– Razvijanje umjetničkih sklonosti i upoznavanje polaznika s kazalištem i njegovom društveno-kulturnom funkcijom

– Preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti

Gdje radi KSM?
Redovna nastava Kazališnog studija mladih odvija se tijekom školske godine u studijskim prostorima Kazališta u Cesarčevoj 1.

Stručno vodstvo
Rad se odvija pod stručnim vodstvom dramskih i kazališnih pedagoga, a uključuje i suradnju kazališnih profesionalaca (glumaca, koreografa, mimskih i glazbenih pedagoga) te prosvjetnih radnika u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Otkrivanje i potpora darovite djece i mladeži
Posebno poglavlje programa rada Kazališnog studija mladih predstavlja potpora dramski darovitoj djeci i mladeži.

UPISI U ŠKOLSKOJ GODINI 2019.-2020.
Upisi u Kazališni studio mladih u šk. god. 2019.-2020. održavaju se od ponedjeljka 23. do petka 27. rujna 2019. u prostorijama Kazališta u Cesarčevoj 1 (službeni ulaz kod fontane), od 11,00 do 17,00. Upisi će se nastaviti i poslije navedenog datuma ako bude mjesta u nastavnim skupinama.

U Kazališni studio mladih upisujemo djecu i mladež od 1. razreda osnovne škole nadalje. Na upisu nema audicije, već se polaznici upisuju do popune nastavne skupine njihove dobi.

Nastava
U šk. god. 2019.-2020. nastava Kazališnog studija mladih započet će u ponedjeljak 30. rujna 2019. i trajati do kraja školske godine u lipnju 2019. Neke završne produkcije mogu se održati i nakon zadnjeg tjedna školske nastave.
Nastava se odvija u dvosatnim terminima (120 min.) jedanput tjedno radnim danom u popodnevnim ili večernjim satima, a subotom prije i poslije podne.

Cijene
U šk. god. 2019.-2020. cijene su sljedeće:
Upisnina:                                                           200 kn
Godišnja članarina:                                        1.750 kn

Svi polaznici bez iznimke pri upisu plaćaju upisninu, a nakon toga članarinu koja se može plaćati na jedan od sljedećih načina:
–  u 7 obroka po 250 kn (plaćanje do 15. u mjesecu u kojem treba izvršiti uplatu)
–  u 2 obroka uz 10 % popusta: prvi obrok do 15.11. za 3 mjeseca (675 kn), a drugi do 28.2. za 4 mjeseca odjednom (900 kn)
–  uplata cijelog iznosa godišnje članarine do 15.11. uz 20 % popusta (1400 kn)

Polaznici Kazališnog studija mladih mogu koristiti pravo na popust po nekoliko osnova u sljedećim slučajevima:
–  ako više djece iz iste obitelji pohađa studio, jedno dijete plaća puni iznos članarine, a ostala plaćaju polovinu;
–  nezaposlenost oba roditelja;
–  drugi razlozi (obrazloženi u posebnoj molbi).

Podrobnije obavijesti o upisima, nastavnim skupinama i radu Kazališnog studija mladih možete dobiti na upisu ili se obratiti Vladimiru Krušiću, voditelju Kazališnog studija mladih, na mob. 099 2317-298 ili 099 2784-553 te na e-adresu ksm@hnkvz.hr .