Zadnje novosti...
Uvjeti korištenja i pravila privatnosti
© Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Jasna Jakovljević, mr. – profesionalni životopis

Rođena je  1952. godine u Zagrebu. Nakon završene gimnazije upisuje dvopredmetni studij komparativne književnosti i etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Još prije završetka studija 1976. godine zapošljava se u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu kao administrativni službenik u Operi nacionalne kuće.

Godine 1982. postaje tajnica Opere HNK u Zagrebu gdje, kao jedan od pionira u povezivanju gospodarstvenika i kulture, započinje s privlačenjem prvih sponzora za operne projekte.

1989. godine postaje šef  Propagande HNK u Zagrebu. Na tom mjestu proširuje i modernizira rad propagande, u koordinaciji s upravom kuće omogućava izradu novog dizajna i vizualnog identiteta kazališta (plakati predstava, knjižice predstava, dnevni programi, letci, mjesečni programi, programi pretplate, dizajn memoranduma na službenim dopisima HNK, dizajn ulaznica za predstave, znak HNK i dr.)

Početkom 1992. imenovana je na radno mjesto Upraviteljice propagande i marketinga HNK u Zagrebu. U izuzetno teškim ratnim uvjetima organizira i osmišljava daljnju suradnju s gospodarstvom i sponzorima (suradnja je bila ponekad na nivou robne razmjene), osmišljava brojne programe i akcije za prognanike, izbjeglice, raseljene osobe i pripadnike HV.

1995. godine priprema i koordinira obilježavanje stote obljetnice dovršenja i otvorenja zgrade HNK u Zagrebu. Usto, utemeljuje službu marketinga HNK u Zagrebu, kao jednu od prvih takvih specijaliziranih službi u kazalištu u nas i time pojačava veze s gospodarstvom i poslovnim partnerima.

1997. godine imenovana je Poslovnom ravnateljicom HNK u Zagrebu sa sljedećim opsegom poslova: organiziranje, vođenje i supotpisivanje poslovne politike kazališta, te zamjenjivanje Intendanta na tim poslovima; koordiniranje i nadziranje rada računovodstvene, pravno-administrativne i promidžbeno-marketinške službe; dogovaranje i realiziranje marketinških poslova kazališta.

Kao Upraviteljica propagande i marketinga i, nakon toga, kao Poslovna ravnateljica postigla je zapažene uspjehe u povezivanju gospodarstva i kulture i ostvarila cijeli niz kulturno-umjetničkih projekata povezujući stvaraoce iz različitih područja stvaralaštva i primijenjenih umjetnosti s gospodarstvenim poduzećima među kojima valja istaknuti samo neke:

• Sponzorskim sredstvima velikog broja hrvatskih poduzeća sanirano je Hrvatsko narodno kazalište nakon poplave 1994. godine.

• U suradnji sa Zagrebačkom bankom: Izrada svečanog zastora Četiri godišnja doba Ivana Lackovića Croate u povodu 900. obljetnice grada Zagreba, u izvedbi akademskog slikara Rudolfa Labaša  (1994. godine)

• U suradnji s Austrijskim kulturnim institutom, Elektrom, Privrednom bankom, Školskom knjigom i poduzećem Zrinski: Tiskanje  fotomonografije Sto godina zgrade HNK u Zagrebu u povodu 100. obljetnice izgradnje zgrade (1995. godine)

• U suradnji s Privrednom bankom: Izrada svečanog zastora Đavo u selu akademskog slikara Ivana Lovrenčića u povodu 60. obljetnice prve izvedbe baleta u HNK-u

• U suradnji sa TDR, Likovnom akademijom i MORH-om: Izrada svečanog zastora Harmica Vasilija Josipa Jordana i kopije Bukovčeva zastora Hrvatski preporod

• U suradnji s mnogim sponzorima tiskane su grafike Mersada Berbera, Ivana Lackovića Croate, izrađene keramike Andreje Bassi, Vere Dajht-Kralj, Božene Štih Balen,  skulptura balerine Branka Bahuneka i mnoga druga umjetnička djela

• Suradnja s pedesetak suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika oko oblikovanja premijernih plakata iz čega su proizašle mnoge izložbe diljem Hrvatske i u inozemstvu (Prag, Berlin, Sofija, Turku, Helsinki, Sidney, Izmir, Talin, Canberra, Tokio, Bratislava, London, Pečuh, Nova Gorica, Mostar, Sarajevo i dr.)

• 2003. godine inicirala je osnivanje Društva pokrovitelja HNK u Zagrebu, koje se sastoji od 5o-tak vodećih hrvatskih gospodarstvenih poduzeća.

•2005. godine organizirala je prvi operni bal u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu s humanitarnom svrhom prikupljanja novčanih sredstava za stručno usavršavanje mladih opernih umjetnika.

Uz redovni posao stručno se usavršava, te poslije završene Međunarodne škole za izvršne menadžere Henley u Londonu, 2004. godine stječe stručno zvanje Master of Bussines Administration.

Posao Poslovne ravnateljice obavlja sve do veljače 2005. godine, kada je imenovana vršiteljicom dužnosti Intendanta HNK u Zagrebu, što obavlja do rujna iste godine kada se vraća na mjesto Poslovne ravnateljice.

U mjesecu prosincu iste godine sporazumno prekida radni odnos sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu i dolazi na mjesto v.d. Ravnateljice HNK u Varaždinu i na toj dužnosti ostaje do izbora na mjesto Ravnateljice u srpnju 2006. godine.

Kao Ravnateljica  varaždinskog kazališta uspijeva značajno povećati prihode kazališta i do 2008. godine gotovo ih utrostručiti aktivirajući financijske resurse Grada Varaždina, Ministarstva kulture i vlastite prihodovne potencijale nalazeći sponzore te prodajući vlastite programe i dogovarajući raznolike oblike projektne suradnje i umjetničke koprodukcije. Pritom je najviše sredstava uloženo u obnovu zgrade, zaštićenog spomenika kulture koji je vapio za obnovom, i hladnoga pogona (sustav grijanja i sigurnosne kontrole, uređenje garderoba i sanitarija, uređenje gostinjskoga dijela, obnova prostora „Europa Media“, izrada novoga svečanog zastora, uređenje atrija sa Stančićevom freskom itd.), zatim u djelomičnu obnovu tonske tehnike te izradu projektne dokumentacije za obnovu scenske tehnike i pozornice.

U odnosu na 2006. godinu bitno su povećane programske aktivnosti, što se očituje u povećanom broju premijera i repriznih izvedaba vlastitih predstava Drame i Dječje i lutkarske scene u prostorima kazališta, izvan njih te na gostovanjima i u koprodukcijama, zatim u broju gledatelja kako vlastite kazališne produkcije tako i svih programa izvedenih u kazališnoj zgradi. Također je intenzivirano projektno povezivanje s drugim kazalištima i kulturno-umjetničkim ustanovama u Varaždinu, u Hrvatskoj i u inozemstvu, povećana je nazočnost predstava varaždinskoga kazališta na hrvatskim kazališnim festivalima i drugim gostovanjima u zemlji i inozemstvu, a pokrenute su i nove aktivnosti (Kazališni studio mladih).

Glavnina ovih aktivnosti pokrenuta je do 2008. godine, dakle prije razdoblja od 2009. do danas, snažno obilježenog negativnim učincima financijske i gospodarske krize, koja presudno utječe i na sudbinu kulturnih ustanova i djelatnosti. No usprkos recesiji i njezinim drastičnim negativnim financijskim učincima razvoj programskih aktivnosti nastavio se čak jačim intenzitetom sve do danas.

Od dolaska na čelo kazališta kao Ravnateljica pokreće inicijativu da HNK u Varaždinu dobije status nacionalnog kazališta, u čemu u studenom 2013. i uspijeva, te otada HNK u Varaždinu vodi u  svojstvu Intendantice.