Sponzori

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske    Grad Varaždin

                                  

Županija Varaždinska                                       Koncertni ured Varaždin

                                      

_____________________________________________________________________________

Raiffeisen banka                             Plinacro                                        
 

Vindija                                             Privredna banka Zagreb
                    

 Oprema uređaji                                HEP

         

Tonimir transport international      Dioničko društvo Varkom
                           

          


_______________________________________________________________________________________

  Bernarda d.o.o.                      Pansion Maltar                                              Bernarda d.o.o.
                                  

        

Gumi Impex                                        Ekos    

                            

Alpha M računala                               Radio Megaton                                         Solvis

                                                                


Posjetite stranice Turističke zajednice Grada Varaždina

Zahvaljujemo na potpori!

e-mail Odjela marketinga: marketing@hnkvz.hr