Berislav Tomičić, dramski glumac

Berislav Tomičić, foto: Saša NovkovićBerislav Tomičić rođen je u Varaždinu 7. travnja 1973.

 

Dosadašnji rad:

·        HNK u Varaždinu od 1997.

 

Broj kazališnih premijera u HNK u Varaždinu: 23

 

Značajnije uloge u HNK u Varaždinu: 

 • Mac Heath – B.Beecht/K.Weill: “Opera za tri groša”- režija Petar Veček
 • George Holly – T.Williams: “Iznenada prošlog ljeta”- S.Banović Dolezil
 • John – J.Goldman: “Zima jednog lava” – režija Hana Veček
 • Nekoliko uloga – V.K.Torjanac-D.Torjanac: “Norci” – režija D.Torjanac

Ostale značajnije uloge u drugim kazalištima: 

 • Žar ptica Zagreb – “Ti i ja, mali medo”

Uloge u televizijskim dramama i serijama: 

 • “Zapisi iz srpskih logora”
 • “Prošlost u sadašnjosti”

Umjetničke nagrade i odličja: 

 • Nagrada žirija publike za najbolju mušku ulogu “Opera za tri groša”  2005.

Ostale umjetničke aktivnosti: 

 • Event menager, coordinator koncerta “Bijelom pjesmom protiv droge”, suradnja sa Društvom “Sunce” – hendikepirana djeca.

Igra u sljedećim predstavama koje su sada na repertoaru HNK u Varaždinu: 

 • D. Farr: “Naočale Eltona Johna”
 • M. Krleža: “Vučjak”
 • M. Bulgakov: “Von Lamot od Mača”
 • C. Goldoni: “Moliere”