Ivica Plovanić, dramski glumac

Ivica Plovanić, foto: Saša NovkovićIvica Plovanić rođen je u  Bjelovaru 19. veljače 1938.

 

Dosadašnji rad:
-          Gradsko kazalište Požega od 1961. do 1972.
-          HNK u Varaždinu od 1972.

 

Broj kazališnih premijera u HNK u Varaždinu:  gotovo stotinu

 

Značajnije uloge u  HNK u Varaždinu:
-          Mladoženja - B.Brecht: "Pir malograđana" - režija: Petar Veček
-          Marko Radaj - S. Šnajder: "Metastaza" - režija: Miro Međimorec
-          Hans - I.Bakmaz: "Vježbe u Goethe-institutu" - režija: Moro Međimorec
-          Amadeo, Krčmar - M.Krleža: "Emerički" - režija: Miro Međimorec
-          Lisac - S.Mrožek: "Lisac i pijetao" - režija: Petar Veček
-          Gogolj - U.Donaldini: "Gogoljeva smrt" - režija: Matko Sršen
-          Kyriales- M.Krleža-A.Armanini: "Povratak Filipa Latinovicza" - režija: Miro Međimorec
-          Tommaso Caccini - A.Šoljan: "Galileovo uzašašće" - režija: Božidar Violić
-          Ivan Fjodorovič Karamazov - F.M.Dostojevski: "Braća Karamazovi"- režija: Matko Sršen
-          Magistar - S. Novak: "Školjka Šumi" - režija: Miro Međimorec
-          Drugi glumac - M.Lasica,J.Satinski,A.Rusi: "Komedijanti" - režija: Petar Veček
-          Sandro Austin - T.Strozzi: "Igra u dvoje" - režija: Vladimir Gerić
-          Jonathan J.Pachum - B.Brecht/K.Weill: "Opera za tri groša" - režija: Petar Veček
-          Barun Lenbach - M.Krleža: "U agoniji" - režija: Petar Veček
-          Alfonso - J.S.Greidanus: "Hodl de Bodl" - režija: Zvjezdana Ladika
-          Sunce - I.Brlić Mažuranić-I.Mrduljaš: "Neva Nevičica" - režija: Zvjezdana Ladika
-          Mačak Džingiskan - V.Parun: "Mačak Džingiskan i Miki Trasi" - režija: Zvjezdana Ladika
-          Ribar Palunko - I.Brlić Mažuranić-M.Čečuk: "Ribar Palunko i njegova žena"- režija: Z.Ladika
-          Vuk - Vesna Kosec Torjanac: "Vuk i tri praščića" - režija: Dubravko Torjanac
-          Nekoliko uloga - Mark Twain, D.Torjanac: "Kraljević i prosjak"- režija: Dubravko Torjanac

Ostale značajne uloge u drugim kazalištima:
           U Gradskom kazalištu Požega odigrao oko 50 uloga 

Rad na Filmu:
-          "Konjanik"

Uloge u televizijskim dramama i serijama
-          Drama - "Galileovo uzašašće" - režija: B.Violić
-          Serija:  - "Gruntovčani" - režija: Krešo Golik
-          Serija   - "Olujne tišine"
-          Serija   - "Ptice nebeske" 

Umjetničke nagrade i odličja:
-          Na Danima mladog teatra: Nagrada časopisa "Prolog" za ulogu Hansa u  "Vježbama u Goethe-institutu"
-          Nekoliko puta proglašen za najuspješnijeg glumca na "Danima otvorenog teatra" 1976. - 1980.
-          Nagrada žirija publike za glavnu mušku ulogu - za ulogu Barun Lenbach u predstavi "U agoniji"
-          Odlikovanje: "Red Danice Hrvatske s likom Marka Marulića" za sveukupni doprinos u kulturi
-          Nagrada grada Požege - za sveukupni doprinos u kulturi za 2004.g.
-          Nagrada UDUH - za ulogu Vito u "Vjerodostojnim doživljajima sa psima"
-          Nagrada UDUH za ulogu Gallogher u predstavi "Sjena borca"
-          Nagrada UDUH za ulogu Ivan Fjodovič Karamazov u predstavi "Braća Karamazovi"

Ostale umjetničke aktivnosti:
-          Majstor umjetničke fotografije. Od dolaska u Kazalište u Varaždinu (1972) autor je gotovo svih kazališnih
           fotografija
-          Režirao nekoliko predstava u Gradskom kazalištu Požega
-          Direktor Gradskog kazališta u Požegi više godina
-          Predsjednik koordinacije Prosvjetnog sabora Hrvatske za muzičko-scenske institucije Slavonije i Baranje. 

Igra u sljedećim predstavama koje su sada na repertoaru HNK u Varaždinu:
-          C. Goldoni: "Moliere"
-          G. Feydeau: "Buba u uhu"