Robert Plemić, akademski glumac

Robert Plemić, foto: Saša NovkovićRobert Plemić rođen je u Karlovcu 22. srpnja 1970. 

Dosadašnji rad:

             HNK u Varaždinu od 1994.

 Broj kazališnih premijera u HNK u Varaždinu: 29

 Značajnije uloge u HNK u Varaždinu: 

 • Hemon – Sofoklo: “Antigona” – režija Ivica Boban
 • Miro Barić -  “Promatranja” – režija Bobo Jelčić
 • Sganarelle – Moliere: “Don Juan” – režija Petar Veček
 • Mladenec – V.K.Torjanac: “Norci” – režija Dubravko Torjanac
 • Filip – J.Goldman: “Zima jednog lava” – režija Hana Veček
 • Aljoša – S.Šnajder: “Kod bijelog labuda” – režija Petar Veček
 • Vlatko Cvjetinić – A.Šenoa: “Ljubica” – režija Želimir Mesarić
 • Henrik – J.Topol: “Kraj karnevala” – režija Ksenija Krčar
 • Petronila – T.Brezovački: “Sveti Aleksi” – režija Georgij  Paro
 • Vasilije – V.N.Koljada: “Kokoš” – režija Dražen Ferenčina
 • Demetrije – W.Shakespeare: “San ivanjske noći” – režija Petar Veček
 • Dr. Cukrowicz – T.Williams: “Iznenada prošlog ljeta” – režija  Snježana Banović Dolezil

Ostale značajnije uloge u drugim kazalištima: 

 • Orlando – W.Shakespeare: “Kako vam drago”, Kazalište Virovitica
 • Vitez – A.Šoljan: “Romanca o tri ljubavi”, Zorin dom Karlovac
 • David – W.Shakespeare: “Hamlet”, Histrioni
 • Berni – “Seksualne perverzije u Chicagu”

Igra u sljedećim predstavama koje su sada na repertoaru HNK u Varaždinu:

 • M. Krleža: "Vučjak"
 • G. Feydeau: "Buba u uhu"