Beti Lučić, akademska glumica

Beti Lučić, foto: Saša NovkovićBeti Lučić rođena je u Splitu 23. ožujka  1970.

Dosadašnji rad:
-          HNK “Ivan pl. Zajc” Rijeka  od 1994. do 1996.
-          Slobodni umjetnik
-          U HNK u Varaždinu Ugovor – paušalni od 2002.

Broj kazališnih premijera u HNK u Varaždinu: 5

Značajnije uloge u HNK u Varaždinu:
-          Flautistica – S.Mrozek: “Klaonica” – režija Petar Veček
-          Helen – Shakespeare: “San ivanjske noći” – režija Petar Veček
-          Zbor – Sofoklo: “Edip” – režija Ozren Prohić
-          Bianca – W.Schwab: “Uništenje naroda …” – režija Dario Harjaček
-          Gđica Foxhill – T.Williams:“Iznenada prošlog ljeta”- režija  Snježana Banović
        Dolezil

Ostale značajnije uloge u drugim kazalištima:
-          “Libar Marka Uvodića”
-          “Pustolov pred vratima”
-          “Umišljeni bolesnik” – režija Vanča Kljaković
-          “Kralj Lear” – režija Petar Veček
-          “Na tri kralja” – režija Vladimir Gerić
-          “San o sreći” – režija Leo Katunarić
-          “Julije Cezar” – režija Marin Carić
-          “Splitski akvarel” – režija Nenni Delmestre
-          “Mizantrop” – režija Petar Veček
-          “Kaj sad” – režija Petar Veček
-          “Gola Europa” – režija Leo Lemo
-          “Woxzeck” – režija Larry Zappia
-          “Miss nebodera za miss svijeta” – režija Petar Veček

Igra u sljedećim predstavama koje su sada na repertoaru HNK u Varaždinu:
-          A. Aycbourn: "Zmija"
-          M. Gavran: "Nora danas"