SONG OSLEKA BRUCOŠA

Vezda moram z dreka zvleči
Svoju glavu
Trdu, praznu.
Čital bum spametne reči
Koje ni ljudi
Praf ne razmu.
Osel z knigom puno vredi,
Kak i čovek,
I još več.
Vučenih je ljudi malo,
A med njimi-
Osla gleč!
Vučenu bum imel glavu,
Nek se zna!
Priskrvel bum si velku slavu
I ja.
I-a, ia, ia.
Oxforg, Cambrige,
Ko te pita,
Glavno da se lefko čita,
Ia…