Zvonimir Balog

Balog, Zvonimir, hrv. književnik i slikar (Sv. Petar Čvrstec kraj Križevaca, 31. VI. 1932.). Završio Školu primijenjenih umjetnosti i Pedagošku akademiju u Zagrebu. Okušao se u mnogobrojnim zanimanjima: pipničar, akviziter, dekorater, odgajatelj, učitelj, predavač, urednik dječjih revija Modra lasta i Smib te urednik u dramskom programu HTV-a. Jedan od najvažnijih suvremenih dječjih pisaca. Suprotstavljajući se tradicionalnom tijeku hrv. dječje književnosti piše pjesme i prozu s naglašenim humorističkim i ludičkim elementima: igrom riječima, slogovima, glasovima, etimologijom, slikama i zančenjima dosežući tako misao i doživljaj svijeta djece, oslobođen racionaliteta odraslih i didaktičnosti. Najvažnije knjige pjesama za djecu: Male priče o velikim slovima (1970), Nevidljiva Iva (1970), Pjesme sa šlagom ili šumar ima šumu na dlanu (1975), Jednodžeki Ok (1981), Veseli zemljopis (1983), Okrugla knjiga (1986), Ide jedna iduskara (1988), Bijesne gliste (1989), Sto najzanimanja (1990), Ljubav za početnike (1991) i Pusa od krampusa (1993). Tiskao je i nekoliko knjiga dječje proze (Ja, magarac, 1973; Zeleni mravi, 1977; Bonton, 1986), roman Bosonogi general (1988) te Male ljudetine, stilske vježbetine (1993). Piše također pjesme za odrasle (Ekvilibrij, 1961; Preporučena ptica, 1975; Riba na biciklu, 1977; Šus zvijezda, 1997) te humorističku i satiričku prozu (Pogled na Zemlju, 1988). Samostalno izlagao slike i crteže, a neke je svoje knjige sam ilustrirao.

(Hrvatska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, sv.1, A-Bd, Zagreb 1999.)