SVETLANA LUKIĆ

Nakon završene baletne škole i gimnazije u Beogradu, od 1972. god. nastupa kao članica ansambla te ubrzo postaje solisticom baleta HNK u Zagrebu. S baletom HNK u Zagrebu gostuje na turnejama u mnogim zemljama: u Europi, Kanadi, Sjedinjenim Državama...
Tijekom plesačke karijere počinje se baviti pedagoškim radom i koreografiranjem na HTV-u, gdje je ostvarila preko 50 koreografija. Godine 1996. postavlja balet Sudbina na sceni HNK u Zagrebu, a od 1998. radi četiri godine zaredom koreografije za varaždinski Operni bal, proslavu stogodišnjice Hrvatske frizerske udruge, VIP-ove božićne koncerte, koreograf je i Opernog bala održanog prvi put u Hrvatskoj u HNK u Zagrebu, Novogodišnjeg koncerta s komornim ansamblom Johann Strauss, Beč. Posljednjih devet godina voditeljica je Baletnog studija u Centru za kulturu Jastrebarsko. Ove je godine oavojila 1. nagradu za najuspješniju koreografiju u klasičnom plesnom izrazu.
Ujedno radi i koreografije i scenski pokret u dramskim predstavama; Leda, Žrtveni ples, Ljubica, Don Juan se vraća iz rata, Crveni kišobran, Peća i vuk s redateljem Želimirom Mesarićem, te s Histrionima Vesele žene Windsdorske.