SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Problem zlouporabe opojnih droga je globalni fenomen, što znači da je poznat i rasprostranjen u cijelome svijetu, a govoreći o njemu gotovo uvijek se postavlja pitanje kako ga riješiti i je li to uopće moguće.
U mnogim državama problem droge zauzima vrlo visoko mjesto na ljestvici društvenih problema, i dok ga neke države pokušavaju riješiti kroz dekriminalizaciju  „lakših“ vrsta opojnih droga, druge se protiv njega bore još jačim restrikcijama.
Zlouporaba opojnih droga, te bolest ovisnosti o drogama kao njena posljedica, pogađaju sve društvene slojeve, društvene zajednice i sve zemlje pa je tako problem ovisnosti zastupljen kako u siromašnim, tako i u bogatijim društvima.

U borbi protiv droge provodi se niz aktivnosti raznih društvenih subjekata,uključujući i policiju, a kao temeljni dokument u Republici Hrvatskoj za provođenje tih aktivnosti vezanih uz suzbijanje zlouporabe opojnih droga, od prevencije ovisnosti do liječenja i skrbi o ovisnicima i povremenim uzimateljima opojnih droga, 2005. godine donesena je „Nacionalna strategija suzbijanja opojnih droga u RH“.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH odredilo je strateške ciljeve za suzbijanje kriminaliteta vezanog uz zlouporabu i krijumčarenje opojnih droga. Naglasak je stavljen na kontinuirano poduzimanje aktivnosti u svrhu što učinkovitijeg suzbijanja organiziranih oblika proizvodnje i preprodaje opojnih droga, suzbijanje zlouporabe, odnosno tzv. ulična redukcija, a kako bi se spriječilo postojanje otvorenih narko scena i maksimalno otežala nabava opojnih droga na ilegalnom narko tržištu. Također, ciljevi uključuju i nadzor državne granice, zbog sprječavanja krijumčarenja opojnih droga u i preko RH.

Postupajući po „Nacionalnoj strategiji“ policijski službenici MUP-a RH, a samim time i PU varaždinske, su samostalno, te u suradnji sa drugim Ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama, te policijama stranih država, ostvarili značajne rezultate, kako na tzv. „uličnoj redukciji“, tako i obuhvaćanjem najsloženijih i organiziranih kriminalnih skupina koje se bave kriminalnim djelatnostima u vezi s krijumčarenjem i zlouporabom opojnih droga. Na taj su način utjecali na stanje smanjenja ponude opojnih droga, odnosno doprinijeli su povoljnom stanju osjećaja sigurnosti građana.

Važnu ulogu u suzbijanju zlouporabe opojnih droga ima i prevencija kojoj je za cilj smanjenje potražnje opojnih droga. U Policijskoj upravi varaždinskoj prevencija je prepoznata kao jedan od ključnih koraka u učinkovitoj borbi protiv te pošasti današnjice. Suradnjom sa svim društvenim čimbenicima Policijska uprava varaždinska provodi preventivne programe od najmlađih uzrasta do predavanja učiteljskim vijećima u osnovnim i srednjim školama, te drugim institucijama uključenim u borbu protiv zlouporabe opojnih droga. Nizom preventivnih akcija u varaždinskom „INFO CENTRU ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA“ i svime što je navedeno u ranijem dijelu teksta u PU varaždinskoj smatramo da je problem zlouporabe droga na varaždinskom području stavljen pod kontrolu, a to je ujedno i jedan o prioriteta u radu Policijske uprave varaždinske.

mr. sc. Dražen Vitez
Načelnik PU Varaždin