RIJEČ KOREOGRAFA

Aram Hačaturjan - Svebor Sečak: CALIGULA, GladijatoriU obradi Caligule poslužio sam se pjesničkom slobodom, te njegov karakter nije obrađen kao povijesna osoba, niti kao otuđeni pojedinac Camusove drame, već paradigmatski lik suludog vladara koji gospodareći životima svojih podanika uzdiže sebe kao maloga boga. I danas smo svjedoci postojanja mnogih malih bogova koji gospodare životom i smrću svojih podanika, bilo u doslovnom ili prenesenom smislu, te smatrajući da im je sve dopušteno gube kontakt s realnošću. Kao što će ova fabula zagrepsti hladni mramor antičkih skulptura i pod njima naći žive ljude od krvi i mesa, tako će i jezik klasičnog baleta kojim će biti ispričana ova priča ispod svog formalizma potražiti način da iskaže ljudske emocije i ekspresiju karaktera.

Aram Hačaturjan - Svebor Sečak: CALIGULA, Svebor Sečak (Caligula), Ervina Sulejmanova (Caesonia, Caligulina žena)U koreografskom izričaju poslužio sam se retrospektivizmom, referirajući kako na koreografsku liniju koja od Petipaa preko Balanchinea i Ashtona ide do MacMillana i dalje, tako i na liniju koja iz istog ishodišta dolazi do Grigoroviča. Koristio sam se i svojim iskustvom u radu s Wazlawom Orlikowskim i drugim majstorima narativne koreografije. Većim dijelom ovaj balet zamišljen je kao posvećenje dionizijskoj umjetnosti u skladu sa strašću i težnjom za ekstazom Caligule  i njegovih suvremenika, dok je manji dio, Caligulin san, posveta apolonijskoj umjetnosti, jednostavnije i pročišćene koreografske linije, bez vidljive ekspresije emocija, u skladu s težnjom ljudskog duha nadzemaljskom skladu.

U vrijeme u kojem su u trendu postmodernističke i neoklasicističke apstraktne koreografije ili pak revizionistička djela, možda će se nekome učiniti anakronim rad na narativnom baletu jezikom klasičnog baleta, koji je uostalom, sam po sebi apstraktan i u larpurlartističkom smislu često samodostatan, međutim kao i sama tema ovoga djela, klasični izraz je suvremen upravo toliko koliko je svevremen. Povjerujemo li Freudu da se svaka osoba sastoji od tri komponente id - nagon, ego-ja, te superego -moral, savjest, religija možda će se u liku Caligule prepoznati mnogi koji se ne ustručavaju zadovoljavati nagone napuhujući vlastiti ego, imajući problema s moralom i pomanjkanjem savjesti, te kao Caligula ruše lik Jupitera kako bi stali na njegovo mjesto.

Svebor Sečak