FEMINIZAM

Miro Gavran: NORA DANAS, redatelj: Georgij Paro; Ines Bojanić (Nora /Glumica); foto: Saša NovkovićFEMINIZAM, (franc. féminisme, prema lat. femina: žena), društv. pokret i svjetonazor koji se zalaže za unaprjeđenje položaja žena uklanjanjem spolne dominacije i diskriminacije (seksizma) i promicanjem rodne jednakosti u svim područjima života. F. započinje s prosvjetiteljstvom, modernom demokracijom i liberalizmom te s promjenjljivim intenzitetom, taktičkim oblicima i temama javnoga djelovanja traje do danas. /.../ Njegov sveukupan učinak dao je pečat kulturi XX. st. Osporen je stereotip o ženama kao manje racionalnima od muškaraca, a i predrasuda o ženi seksualnom objektu, zahtijevano je povećano sudjelovanje žena u donošenju političkih i drugih važnih odluka u javnome životu, kao i pravo na ekon. i osobnu neovisnost o muškarcu, ako to žena želi.
(Hrvatska enciklopedija, sv. 3, LZ Miroslava Krleže, Zagreb 2001.)

Noru su, naime, oduševljeni zastupnici Ibsenove namisli, u času kad se drama pojavila na pozornici, nazvali uglavnom zanosnom himnom slobodi dotada zapostavljene žene, protestom protiv nerazumne dominacije muškarca u društvu i u braku te odlučno opredijeljenim Ibsenovim zalaganjem u vrlo aktualnoj borbi za posvemašnju emancipaciju žene.” /N. B./(Henrik Ibsen Nora (Kuća lutaka), priredio dr. Nikola Batušić, ŠK, Zagreb 1985).